ISZLÁM 101 – TELJESKÖRŰ ÖSSZEFOGLALÓ DÖNTÉSHOZÓKNAK - VilágPolitika

A világ és a társadalom, a politika valós összefüggései mindenkinek

ISZLÁM 101 – TELJESKÖRŰ ÖSSZEFOGLALÓ DÖNTÉSHOZÓKNAK

Share This

Iszlám 101 –
Teljeskörű Összefoglaló Döntéshozóknak
 „Az iszlám történetében soha nem volt
reformáció és felvilágosodás, sem a pluralizmus következetes elfogadása, vagy
az egyház és az állam szétválasztása”
- Tony Abbott, Ausztrália 28.
miniszterelnökeAz egész iszlám addig nem érdekes,
amíg Téged vagy Szeretteidet nem erőszakolják meg, kövezik/vesszőzik halálra
Allah nevében. – a szerk.Tartalom


I. Kulcskifejezések. 

II. Videókivonatok. 

Mohamed – Hogyan kezdődött 

Korán – Az igazság az iszlám szent könyvéről 

Káfirok – mi gyaur kutyák, akiket Allah utál 

Kettősség – Miért önellentmondásos az iszlám.. 

Dimmi – Hogyan pusztította el az Iszlám a Kereszténységet a Közel-Keleten – és hogyan fogja Európában. 

Dzsihád – Ami sikeressé teszik a politikai iszlámot 

Behódolás – Az iszlám nem a békét jelenti 

Sária – Hogyan érint mindnyájunkat az iszlám.. 

Migráció – Az iszlám fennhatóság migrációval kezdődik. 

Dzsáhilijja – Miért rombolják a kultúrát a dzsihádisták. 

Iszlám „cionizmus” – a Keresztény egyház hallgatása az iszlám erőszakról 

Megoldás az iszlám hódítás ellen. 

III. E dokumentum készítőinek hozzáállása. 

IV. Források

I. KulcskifejezésekIszlám
= arab szó, szó szerint: „behódolás", „engedelmesség". A dualizmus és
a behódolás (kettősség és alávetés) az iszlám lényege. Az emberiség által
ismert legbriliánsabb hadviselési rendszer. A Mohamed élettörténete (Szíra)
segítségével időrendbe rakott Koránban az elején vallás, a végére az egész emberiség
feletti, sőt univerzális iszlám uralmat hirdető Hegemonikus Politikai Doktrína.Két
aspektusa van: vallási/spirituális és politikai iszlám. A
vallási iszlám azzal foglalkozik, hogy a muzulmánok hogyan
kerüljenek a mennybe, hogyan imádkozzanak, zarándokoljanak, jótékonykodjanak, egyenek,
milyen vallási ünnepeket tartsanak (pl. Ramadán). A
politikai iszlám azzal foglalkozik, hogy másokkal (nem muszlim
emberekkel és civilizációkkal) mit hogyan kell tenni, őket asszimilálni, hogyan
kell hatalmilag terjeszkedni. A politikai és a vallási iszlám nem válik el
egymástól.A
világ leggyorsabban terjedő vallása, a világ 22%-a, 1.5Mrd ember vallása, politikai blokkja és életmódja. A világ
legkevésbé toleráns vallása
. Az iszlám mindaddig dolgozik, amíg egy
civilizáció nem ad utat. Az iszlám nem áll meg addig, amíg a behódoltság nem
éri el a 100%-ot, a nem-muszlimok teljes annihilációját/megsemmisítését. Az
iszlámnak muszáj dominálnia. Az iszlám nem asszimilálódhat. A politikai iszlám
minden kafír civilizációt az ellenségének tekint. A politika és a dzsihád tette
sikeressé az iszlámot.Az
iszlám egy alávetés-láncolat. Az uralmi rangsor így néz ki: Allah, Mohamed,
muszlimok, káfirok, dimmik, rabszolgák.
Az
iszlám három szent könyve: Hadísz, Szíra (a kettő egy szóval a Szunna), és Korán
.
Hogy ezek szerint hogyan kell élni, az a Sária törvény.
Mohamed = Mohamedet életrajza, a Szíra
(önéletrajza) és a Hadísz (hagyományai)  alapján ismerjük. Korának történelmi feljegyzései nem tesznek Mohamedről említést.
Különös, hogy egy férfi hogyan válhat az első vezetőjévé az egyesített
Arábiának anélkül, hogy egyetlen iszlámon kívül álló személy feljegyzést
készített volna róla. Négy alkalommal nevezi meg őt a Korán. A többi alkalommal
Hírvivő és Próféta titulusai alapján hivatkozik rá. Az iszlám az utolsó
prófétának nevezi. Mohamed az első dzsihádista.
Muszlim
= arab szó, szó szerint: „valaki, aki alávetette magát”. Igaz hitű. Két fő
típusa van: szunnita (ez az erőszakosabb, az összes muszlim kb. 87-90%-a), siíta
(kb. 10-13%, szinte csak Iránban és Irakban) és 1-3% háridzsita (Ománban) és
egyéb irányzatok (pl. wahabita, szalafista). A muszlimok egymás ellen is háborút
vívnak, de a siíták és a szunniták is egyetértenek a kafírokra és dimmikre vonatkozóan.
A muszlimok minden nap ötször imádkoznak, melyek során alkalmanként 3
versszakban imádkoznak a kafíroktól való elfordulásukért és a káfirok
szenvedéséért. Az 1400 év során soha nem "muszlim" vagy
"iszlám" szavakat használtak, hanem: arabok, türkök, mórok, ázsiaiak,
vagy a 21. század elején terrorszervezet neveket. A nyugati Establishment
szakértői apologenisták (bocsánatkérők), tagadják az összefüggéseket (hogy
mindegyik csoport valójában egy: iszlám).Umma
= az iszlám ember nagyobb közössége, egy iszlám közösség, több vezetővel. Az
egyes muszlimok nem egyének, hanem a nagyobb közösséggel együtt cselekszenek és
ugyanúgy élnek. Egy umma minden tagjának kötelező engedelmeskednie a vezetőknek
és követni őket tetteikben.Hidzsra = iszlám migráció/menekülés általi dzsihád. A
migráció indítja a dzsihádot. A tökéletes iszlám életről szóló Szunna részét
képezi. Az iszlám naptár kezdete, amikor Mohamed Mekkából (békés iszlám)
Medinába (harcos iszlám) migrált.Takíja/Taqiyya
= szent megtévesztés. Az iszlám hódítás menedékkéréssel, immigrációval (hidzsra)
kezdődik, a hatalomátvétel rejtett és fokozatos. A káfirt be szabad csapni,
szabad megtéveszteni.Dzsihád
= szó szerint „küzdelem”, Allah ügyéért folyó harc. A dzsihád a káfirok
(gyaurok, hitetlenek) ellen viselt háború, az iszlám elterjesztésre érdekében. A dzsihád egyetemes és véget nem érő.
1400 éve tart. Ennek során összesen csak 12 békés év volt az iszlám
történetében. Mohamed a tökéletes dzsihadista, ezért őt kell követni.A
dzsihádról szól a Korán 9%-a, a Szíra 67%-a (a dzsihád átfogó stratégiája), a
Hadísz 21%-a (taktikái, részletek), a teljes trilógia 31%-a. A Dzsihád típusai:
kard által, száj által, médián keresztül, írótoll által, pénz által (befolyásolva
a politikát, oktatási intézményeket: dzsihád már az is, hogy semmi negatívat
nem írnak a történelem- és politológiai tankönyvek, nem mondanak a politikusok
és a média az iszlámról). A Korán szerint, aki gyilkos dzsihádban hal meg,
annak nem kell tartania az Ítéletnaptól, mert közvetlenül a mennyországba jut, az
ott élvezhető összes előnyökkel, mindegy, milyen bűnei voltak!Dzsáhilijja/jahilliyah
= a tudatlanság korszaka, a káfirok korszaka, a pogányság kora. Melléknév is: dzsáhilijja
civilizáció. A dzsihád szent könyvek által előírt természetes részét képezi a
meghódított területek és civilizációk
megsemmisítése
, örökségeik, kulturális és tudományos értékeinek,
filozófiájának elpusztítása, mert Allah gyűlöli a tudatlanságban, sötétségben
levő káfirokat és civilizációjukat és Allah tanainak kell uralkodnia mindenütt.Sária
= Allah isteni törvénye. Törvénykönyv és életforma előírások az élet minden
területére: teljes kötelező életmód! A tantételek, a hagyományok és Mohamed
élete egybegyúrva egyszerűen, hogyan élj a hétköznapi életben. Előírja, hogy
senki nem kritizálhatja az iszlámot semmilyen módon. Nem magyarázható és
megmásíthatatlan.
Előírja,
hogy nem teszel fel nehéz, bonyolult kérdéseket.Radikális
engedelmesség van. A sária szerint nincs demokrácia, mivel a demokrácia azt
jelentené, hogy egy nem-muszlim egyenlő egy muszlimmal. A kormányzás, a vallás
és a filozófia minden más formája ember által létrehozott, ezért ezeket az (Allahtól
eredő) iszlámnak kell felváltania. A gazdasági működésben az öncsőd és a
kamatos kamat sem megengedett az iszlámban.Implicit sária = amikor
a tankönyvekben, médiában, politikában, intézményekben(!) nem mondanak olyant a
muszlimokra, az iszlámra, amit ők nem kedvelnek; és amikor muszlimokat
kategóriákba sorolják (arab, türkök, mórok, ázsiaiak), hogy ne vegyük észre az
összefüggéseket (politikai korrektség).Iszlám
= Korán (14%) és Szunna (86%) és az ezeket összegző Sária. Szunna =
Hadísz+Szíra (60%+26%). A Trilógia 31%-a dzsihádról szól.Iszlám
= Allah és Mohamed: az iszlám 14%-a Allahról és 86%-a Mohamedről szól.Korán
= Allah tantételei. Ezért teljesek, egyetemesek, véglegesek és tökéletesek.
Ezért szó szerint kell őket értelmezni. A Korán két összefűzött részből áll: a
mekkai Korán (békés) 64%, medinai Korán (harcos) 36%. A Korán nőkről szóló
szövegeinek 71%-a alacsonyabb rendűnek tekinti a szebbik nemet. 23%-ban
egyenlőnek a férfiakkal és mindösszesen 5%-ban emeli fel a nőket.
A Korán 9%-a a dzsihádról
szól. A Korán a teljes iszlám tan 14%-a.Szunna
= Hadísz+Szíra. Mohamed életének példázata. Melléknév is: káfirt ölni szunna, tökéletes
iszlám tett.Hadísz
= Mohamed hagyományai, tettei, amiket a muszlimoknak követniük kell. Versgyűjtemény,
egy benne levő vers neve is az, hogy egy hadísz. A benne szereplő, nőkkel
kapcsolatos szövegek 89%-a alacsonyabb rendűnek tartja a a nőket, mint a
férfiakat; mindösszesen 10%-ban tartja egyenlőnek és csak 0,6%-ban emeli fel a
nőket. A Hadísz 21%-a a dzsihádról szól. A Hadísz 60%-a az iszlám szent szövegeinek.Szíra
= Mohamed élettörténete, életrajza. Az iszlám vallás nem Allah imádatáról szól,
hanem arról, hogy pontosan úgy imádjuk Allahot, ahogyan Mohamed tette. A Szíra
67%-a a dzsihádról szól. A Szíra a teljes iszlám tan 26%-a.Abrogáció/naszkh
= érvénytelenítés/felülírás elve: ha egy vers, ami Allahtól vagy Mohamedtől
származik, ellentmond egy korábbinak (pl. az erőszakos későbbi medinai Korán
versei a korábbi, békés mekkai Korán verseinek), akkor a későbbi érvényes. A
későbbi nemcsak vers, hanem vallás is felülír egy előzőt, tehát az iszlám a
kereszténységet és a judaizmust. Az az ember, aki a (harcosabb) medinai Koránt
követi, jobb és erősebb, mint az, aki nem azt követi.Kalifátus
= világi főhatalommal (beleértve a bírói döntéshozatalt) rendelkező legfelsőbb vallási vezető (kalifa) által irányított régió, ország.
Feudális rendszer. A kalifa alá tartozó helytartók a helytartóságuk bírái is.Imám
= a mecsetekben imát vezető, illetve a követőket harcba hívó, vallásos
tekintetben tapasztalt muszlim. A muszlimoknak kötelességük feltétel nélkül
engedelmeskedni neki. Amit ő tesz, azt nekik is tenniük kell (hasonlóan az
ummák vezetőihez).Nem-muszlim =
káfír és dimmiKáfir
= hitetlen/gyaur kutya. Mindenki, aki nem muszlim. Állatnál alacsonyabb rangú.
A káfir az, aki szándékosan elutasítja az iszlámot és ezért Allah gyűlöli a
káfirokat és gyűlöli a káfir civilizációkat. A káfirt be lehet csapni, rabszolgasorba lehet taszítani, meg
lehet erőszakolni, le lehet fejezni, szövetkezni lehet ellene, lehet
terrorizálni, és meg lehet alázni és még ennél is rosszabbak, pl.
szervkereskedelem és szexrabszolgaság. Ha teljesen áttér az iszlámra, teljes
jogú állampolgárrá válhat. Egy muszlim viselkedhet vele barátságosan, de soha
nem lehet egy káfir igaz barátja: nincs bizalom. A Korán 64%-a, a Szíra 81%-a,
a Hadísz 37%-a, a Trilógia 51%-a szól arról, hogy a káfirokkal mit kell és mit
lehet megtenni. Bíróságon a szava értéktelenebb, mint egy muszlimé.Dimmi
= Félrabszolga státusz. Aki úgy dönt, hogy nem-muszlim marad, megőrzi saját
hitét és életmódját. Kötelező külön védelmi adót is fizetnie, ez a dzsizja/harács, ami a bevételeik fele.
Megalázzák, külön viseletben kell öltöznie és elnyomás alatt kell élnie. A
dimmiknen nincsenek polgárjogaik, bíróságon a dimmi szva nem számít. Ha
teljesen áttér az iszlámra, teljes jogú állampolgárrá válhat, annak előnyeivel.
Az Omári Szerződésben, a megszégyenítés szerződésében van lefektetve, mit kell
tennie egy dimminek. Dimma/dhimma:
dimmik összesége.Férfiak
= a Bacha bazi egy afgán gyermek-megerőszakolási hagyomány, ahol különösen
fiúknak (8-15 éveseknek) lány ruhában táncolniuk kell csoportos megerőszakolásuk
előtt (pederasztia/fiúszeretet az ógörögöknél is volt). A muszlim férfiaknak
megengedett a poligámia és szex rabszolgák tartása, a Korán és a Szunna, a
Sária szerint is. Egy nem-muszlim házas nő elejtése azonnal nem-házassá teszi
őt, így az aktus megtörténhet.Nők = A
Korán nőkről szóló szövegeinek 71%-a alacsonyabb rendűnek tekinti a szebbik
nemet. 23%-ban egyenlőnek a férfiakkal és mindösszesen 5%-ban emeli fel a nőket.
A nők verhetők. Az iszlám
civilizáció megtagadja a nőktől, hogy műveltséget szerezzenek, és jelentősebb
posztokat töltsenek be. A nők vallomása a bíróságokon csak fele olyan súllyal
esik latba, mint a férfiaké.Burka
= egész női testet (szemek kivétel mindent) elfedő külső női ruhaviselet. Hidzsáb/khimár: nyilvános helyeken nőknek
kötelező, a nő haját eltakaró fátyol. Tágabb értelemben a szerénységet, a
titoktartást és az erkölcsösséget is jelenti. A hidzsáb teljes arcot befedő fátyol
része a nikáb.Miszbaha =
iszlám vallás füzére, autók visszapillantó tükrén lehet látni. NAGYON hasonlít
a buddhista malára (mala) és a keresztény rózsafüzérre, egyéb indiai füzérekre..Zakát
= Kötelező adakozás (jótékonysági adó; alamizsna).Haddzs
= Kötelező zarándoklat.Helál/Halal étkezés
= Iszlám táplálkozási előírásoknak megfelelő étkezés és ételek. Halal minden
halétel. Tiltott az alkohol, az állati eredetű zselatin (pl. édességekben), a
disznóhús és annak leve felhasználásával készült ételek, a vér, a döghús (vadászatból
származó hús) és minden olyan állat, melynek karma van, illetve amely húst
eszik. A kóser húsvágás megfelel az iszlám előírásoknak, de a muszlim uralom
alatt élő (dimmi) zsidóknak meg van tiltva a zsír, kivéve ami az állat belén és
hátán van.


II.
Videókivonatok Az
alábbi oldalakon Dr. Bill Warner, a Politikai Iszlám Tanulmányok Központja nevű
nemzetközi oktatási mozgalom néhány lefordított videójának szöveges átirata olvasható.A százalékok, a
statisztikai adatok alátámasztásai, a konkrét idézett versekkel és azok Trilógiában
való elhelyezkedésével, megtalálhatók a
www.cspipublishing.com/statistical/index.html
oldalon keresztül.További
tudásokért ajánljuk még a Self Study
Courses
három
e-könyvét ($9 egyenként),
illetve a Factual Persuasion
e-könyvét (7$)
a
www.cspipublishing.com oldalon. Mohamed – Hogyan kezdődöttdr.
Bill Warner: Szeretnék beszélni Mohamedről, az egyik legérdekesebb emberről az
egész világon. De ő több mint érdekes. Ő az alapja az iszlámnak. Ha
tanulmányozni akarja az iszlámot, akkor ne azzal kezdje, hogy elolvassa a
Koránt. Helyette el kell olvasnia Mohamed élettörténetét.Habár
több életrajz is íródott Mohamedről, csak egy számít, a
Szíra, Mohamed élete 800 oldalon. Sokat tudunk Mohamedről, többet
tudunk Mohamed magánéletéről, mint amennyit George Washington magánéletéről.Ezért
Mohamed életének példázata, más néven a
Szunna
(Hadísz+Szíra) is része az iszlám alapjainak. Kétségtelenül ha
megnézzük az iszlámot, legalább annyira van szó Allahról, mint Mohamedről.A Korán mindösszesen csak 14%-a
teljes iszlám tannak.Mohamed karrierjének két része van:
miután Allah prófétája lett, prédikál az iszlámról 13 évig Mekkában és meggyőz
körülbelül 150 arabot, hogy muszlimokká váljanak.Ezután elment Medinába ahol
politikussá és dzsihadista hadúrrá vált. Itt megtalálta az igazi sikert, mert
mikor meghalt tíz évvel később, minden arab muszlim volt.Manapság senki nem harcol Julius
Cézár, Nagy Sándor, Napóleon vagy más vezér nevében. Azonban minden évben
rengeteg ember hal meg Mohamed nevében és miatt. 1400 év múltán is, az iszlám
erősebb, mint valaha volt. Mohamed azt mondta, hogy egy napon az egész világ az
ő törvényeinek uralma alatt fog élni.Hogyan
történhetett ez meg? Nos, dzsihádot hirdetett általánosan minden hatodik héten,
élete utolsó kilenc évében. Ez jó sok dzsihád, de ez tette sikeressé. Ez segít
megérteni az iszlámot,
mert az iszlám
célja Mohamed életének újrateremtése minden muszlimban.
91 versszak van a
Koránban, ami kijelenti, hogy
Mohamed a
tökéletes muszlim, az ideális férfi, a tökéletes férfi.
Szóval amikor
olvasod Mohamed életét, nem csak egy érdekes történetet olvasol, hanem épp az
alapjait olvasod az iszlámnak.Ennek
jelentése: Mohamedet könnyű megérteni, a Koránt nem, de amint megértjük
Mohamedet, meg fogjuk érteni a Koránt is. Tehát ha Ön többet akar tudni az
iszlámról, ismerje meg Mohamedet. Ha csak egy érdekes történetet akar olvasni,
akkor olvassa el a történetet. Igazán lenyűgöző, filmet kellene készíteni
belőle. Köszönöm. Korán – Az igazság az iszlám szent könyvéről
Beszéljünk
a Koránról. A Korán biztosan a világ leghíresebb könyve, amit úgy tűnik, nagyon
kevesen értenek. Hány embert ismernek, aki nekiállt elolvasni a Koránt, aztán
letette és azt mondta, semmi értelme sincs.Megvan
az oka annak, hogy azt mondják, semmi értelme számukra. Azért, mert nincs semmi
értelme. Ez nem a Korán becsmérlése. Arról van szó, ahogyan el van rendezve. Mert
a Korán teljesen össze van keverve.
Nincs cselekménye.
Ennek eredményeképp hol ebbe botlunk bele, hol abba, úgy
tűnik a témák a semmiből bukkannak elő és a gondolatok áramlásának nincs
iránya.Ez
a probléma azonban megoldható és utána a Koránt könnyen megérthetjük. De a
másik dolog, ami nehezen érthetővé teszi, azon kívül, hogy látszólag nincs
cselekménye vagy története, az, hogy egymásnak ellentmondó dolgokat olvasunk
benne.Van
egy versszak a Koránban, ami azt mondja, hogy ó, az iszlám alapjában a béke
vallása egy másik pedig azt, hogy öld meg a káfirokat, a hitetleneket (gyaur
kutyákat). Akkor most melyik az? Vannak részei, amik nem igazán tűnnek vallásos
könyvnek, hanem inkább történelemkönyvnek vagy
háborús könyvnek, és tényleg az is.Tulajdonképpen
két Korán van. Mindkettő ugyanabban
a kötetben van, összefűzve, de tartalmilag két Korán van.Van egy korai Korán, ami Mekkában
íródott, ami valóban vallásos, és van egy másik Korán is, ami Medinában íródott
és áthatja a politika
. Tehát itt az ellentmondás abban áll, hogy
a későbbi, harcos medinai Korán, ellentmond a korábbi, békés mekkai Koránnak. Ez
zavarbaejtő. Szerencsére van erre megoldás és ennek a kis előadásrésznek a
végére ki fog derülni mi az.A
másik dolog, ami ellentmondásos, hogy tele van
zsidógyűlölettel. Vannak azonban korai említések a zsidókról, amik
nagyon pozitívak. Aztán a Korán vége felé majmoknak és disznóknak nevezik és
megölik őket.Most
beszéljünk arról, hogyan érthetjük meg a Koránt. Először is tudnunk kell, hogy
az a Korán, amit megvehetünk a könyvesboltban nem az eredeti Korán.
Az eredeti Korán történései időrendbe
voltak szedve, egyik esemény követi a másikat Mohamed életének összefüggésében
.Mohamed élete
a kulcs a Korán olvashatóságához. A Korán 91 verse arra kötelez minden
muszlimot, hogy váljon Mohamedhez hasonlóvá mindenben, amit mondott és
mindenben, amit tett.Vegyük
a Koránt és helyezzük időrendi sorrendbe az eseményeket, ami nem titok, ez jól
ismert tény. Aztán építsük bele Mohamed életét úgy, hogy egy oldalon lássuk
Mohamedet és Allahot. Nem kell őket
összekeverni, mert ez két különböző hang.
Hadd mondjak egy példát erre,
miért egyszerű ez.Ha
elolvassuk a Koránt, a nagy, vastag, zöld könyvet amit a könyvesboltban
árulnak, van benne egy ilyen sor: "és felégethették a pálmafákat". Felégetni
a pálmafákat? Hogy jön ez ide? Kinek a pálmafáit? Mi történik itt? Mohamed
idejében senki nem állt értetlenül, mikor ezt olvasta. Mert tudták, hogy egy
héttel azelőtt, hogy ezt a sort leírta volna a pálmafaégetésről, Mohamed
megtámadta a medinai zsidókat. Nem tudott betörni az erődjükbe, és mivel
datolya termelők voltak, úgy tette tönkre a gazdaságukat, hogy kivágta és
felégette a datolyapálmáikat. Minden arab tudta ezt, tehát amikor a szöveg
íródott, teljesen rendben volt, nem zavarta össze őket amit olvastak.Ha vesszük Mohamed élettörténetét és
beleépítjük a Koránba, hirtelen minden értelmet nyer, még az ellentmondások is.

Mikor minden időrendi sorrendbe kerül, látjuk, hogy a Korán Isten dicsőítésével és egy himnusszal kezdődik (vallás) és az egész világra kiterjedő
politikai dominanciával végződik (hegemonikus
politikai doktrína
)
. Ha a megfelelő módon van összerakva, lenyűgöző
olvasmány, mindenkit bátorítok, hogy olvassa el.  Köszönöm!


Káfirok –  gyaur kutyák, akiket Allah utál Arról
szeretnék beszélni, ami a legrosszabb szó minden nyelvben: “káfir”. Ez egy arab
eredetű szó. Általában úgy fordítják, hogy “nem hívő” vagy “hitetlen”. De ezek
nem adják át azt a negativitást, durvaságot és rosszindulatot, amit a káfir szó
jelent (magyarul „gyaur kutya”).
A
káfirt gyűlöli Allah és a Korán egy nagy része a káfírokról szól.Alacsonyabb rendűek, mint az állatok
megvetik, lenézik őket, ők azok, akik szándékosan eltitkolják az iszlám
igazságát, hisz az arab káfir szó valójában azt jelenti, hogy “elfed” vagy
eltitkol”. Vagyis azt jelenti: Ismerem az iszlám szépségét és nagyszerűségét,
mégis elfedem és eltitkolom azt. Ezért a káfir az, aki szándékosan elutasítja
az iszlámot és gyűlöli őt Allah.Ha
én mondjuk rasszistának tartok valakit vagy más bigott jelzőket aggatok rá, az
az én személyes véleményem.
De ha egy
muszlim engem káfirnak tekint, akkor ő Allahra hivatkozik
.Ezért
a nem-muszlim kifejezés nem igazán jó, hisz csupán annyit árul el, hogy nem
hiszek az iszlámban. Ez egyfajta passzív tagadás. De a „káfir” szó azt jelenti,
hogy egy szörnyű alak vagyok, a legrosszabb ember, akinek a pokol tüzében kell
elégnie, némi élvezettel, mondhatnám.Tehát
ha legközelebb Önnek muszlimokkal van dolga, és saját magát kell meghatároznia,
ne nevezze magát nem muszlimnak, hanem nevezze magát káfirnak. Így hív minket
Allah, tehát miért ne hívnánk magunkat úgy, ahogy Allah hív minket? Káfirnak
(gyaúr kutya).Köszönöm!Kettősség – Miért önellentmondásos az iszlám Az
iszlám sok fejtörést okoz, mivel nagyon ellentmondásosnak tűnik. Mindenki
hallott már olyan verset a Koránból, hogy: „neked is megvan a saját vallásod,
meg nekem is, ne legyen kényszer a vallásban.” Ez mind nagyon szépnek és jónak
tűnik. És vannak versek a Koránban, amelyek igazán gyönyörűek.Ám
ott vannak azok a versek, amelyek a dzsihádra vonatkoznak: lefejezés, kínzás,
öldöklés, vágjátok le a kezüket és lábukat, támadjatok lesből, és ezek a dolgok
arra késztetnek, hogy megkérdezzük, melyik az iszlám? A jó vagy a rossz? A
válasz: az (mindkettő).A dualizmus az iszlám lényege. A
dualizmus arra vonatkozik, hogy az iszlámnak mindig két nézőpontja van, ezek
ellentmondanak egymásnak, és mindkettő igaz.Mohamed az iszlám vallást hirdette
Mekkában 13 évig és mindössze 150 arabot győzött meg arról, hogy muszlimmá
váljon. Ezután elzavarták a mekkaiak és Medinába ment (migrált/menekült), ahol dzsihadista lett belőle, és amikor meghalt,
már minden arab muszlim volt.  Tehát
az iszlám békés? Nos, igen az. Az iszlám erőszakos (dzsihád)? Igen az. De Bill,
ezek ellentmondanak egymásnak… Igen, és ez a dualizmus természete, egyidejűleg
igaz mindkettő.Az
iszlám békés, amikor szükséges, és erőszakos (dzsihád), amikor szükséges. Ott
van például a nőkkel való bánásmód ügye. Az egyik
hadíszban, ami Mohamed hagyománya, az áll, hogy ne üsd meg Allah
női szolgálóit. Más szóval ne verd a nőket. De ott vannak más hadíszok, melyek
azt írják le, milyen módon verjék meg a nőket.Akkor
melyik is igaz? „Az.” Ez a válasz. Az iszlám kiáll a nők azon joga mellett,
hogy nem lehet őket bántani, és amellett is, hogy meg lehessen őket verni. Ez
dualizmus. Ne kérdezzük meg, hogy melyik vers igaz.Ehelyett
ismerjük fel a tényt, hogy az iszlám dualisztikus és ellentmondásos, és bármire
megvan a válasza, amire kell és akkor, amikor kell. Ez a dualizmus természete.Köszönöm!


Dimmi – Hogyan pusztította el az Iszlám a Kereszténységet a
Közel-Keleten – és hogyan fogja EurópábanA dimmiség az a tudatállapot, amely
eljuttatja a dimmit oda, hogy feladja történelmi örökségét, alkalmazkodjon és
pontosan úgy éljen, ahogy elnyomója akarja 

Szeretnék
bemutatni Önöknek egy új szót, a “dimmi”-t. A dimmi egy olyan személy, aki
aláírt egy szerződést. A szerződés, amire itt hivatkozunk, az a szerződés, amit
a khaybari zsidók írtak alá. Miután Mohamed megtisztította Medinát a zsidóktól,
megtámadta egy közeli város, Khaybar zsidóit.Miután
szétverte őket, elvette a vagyonukat, és egy szerződést kötött velük, hogy a
továbbiakban
jövedelmük felét
Mohamednek adják. Ezt a bevételt, vagyis adót
dzsizjának/harácsnak hívják.Nemrég
hallhattunk a dzsizjáról, mert az Iszlám Állam arra kényszerítette a
keresztényeket, hogy fizessék a dzsizját, Irakban.A Korán a 9:29-es versben hivatkozik a dzsizjára:„Harcoljatok
azok ellen a zsidók és keresztények ellen, akik nem követik a Saríát és akik
nem ismerik el Allahot és a Korán igazságát, mindaddig, amíg meg nem adják
magukat, megfizetik a dzsizját és megaláztatnak.”Ez
a megszégyenítés nagyon fontos része a
dimmi létnek.
A megszégyenítés szerződése az Omári Szerződés, amely lefekteti, hogy a dimmiknek mit kell
tenniük.Be
kell tartaniuk a Saría törvényt; nem hordhatnak fegyvert; nem lovagolhatnak
(...ma ennek megfelelője az autó...); ha egy muszlim jelenik meg, miközben ők
ülnek, akkor át kell adniuk a helyüket.A dimmiknek nincsenek polgárjogaik,
nem tanúskodhatnak bíróságokon
, és így tovább.Szóval
a dimmit a földig kell tiporni és meg kell szégyeníteni. Amikor nemrég a
Balkánon jártam (dr. Bill Warner), beszéltem olyan emberekkel, akik még
emlékeztek a balkáni keresztények dimmi státuszára, és ezek mind megtalálhatóak
az Omári Szerződésben.Hadd
olvassak fel most
egy Imámtól származó
idézetet
, amely hűen tükrözi a dimmi létet és tudatot:„A
dimminek elő van írva, hogy halálba vigye a lelkét, jólétét és vágyait.
Mindenekelőtt meg kell ölnie magában az élet, az önrendelkezés és a méltóság
szeretetét. A dimminek befelé kell fordítania a lélek vágyait.Nagyobb
súlyokkal kell mélyebbre temetnie ezeket, mint amit el bírna viselni, amíg
teljesen alárendelt nem lesz. Ezek után már semmi sem lesz számára
elviselhetetlen. Közömbös lesz az elnyomás és a hatalmaskodás iránt. Minden
egyforma lesz, a lélek behódol és megadja, amit megkövetelnek tőle.”Tehát
a dzsihád a helyére teszi a dimmi lelkét és ezután a dimmi lesz az, aki
támogatja az iszlámot, amíg végül minden dimmi muszlimmá nem válik. Mivel végül
minden dimmi feladja. Lehet, hogy ez generációk múlva lesz, de végül a dimmi
eltűnik, átadja a helyét.Tehát
meg kell értenünk, hogy a dimmi egy valódi kifejezés és talán ismersz néhány
embert, akik MÁR MOST IS kicsit
dimmik:
ők azok, akik nem akarják kritizálni az iszlámot, mert a dimmi számára tilos az
iszlám kritizálása.De
tudnod kell, mi az a dimmi, és nem szabad azzá válnod!Köszönöm.

 Dzsihád – Ami sikeressé teszik a politikai iszlámot A
dzsihád bizonyára az egyik legismertebb arab szó, és szeretnék arról beszélni,
mit is jelent, mivel egy kicsit szövevényesebb és bonyolultabb mint azt
gondolnánk. Először is a dzsihád nem "szent háborút" jelent,
jelentése: "küzdelem".
Kétféle
dzsihád/küzdelem létezik: belső és külső.A belső küzdelem arra vonatkozik, amelyen minden emberi lénynek úrrá kell lennie,
például ilyenek a rossz szokások, és ott van a külső dzsihád, amire ön is
gondol, és ezt a dzsihádot karddal vívják meg.Milyen
fontos ez a kettő? A legkönnyebben úgy érthetjük meg, ha megnézzük Bukhari
gyűjteményét, a legjobb hadíszgyűjteményt, ami Mohamed hagyományát írja le
(Al-Bukhari Hadíszgyűjtemény).Körülbelül
7000 történetet tartalmaz arról, mit mondott és tett Mohamed. Ebből
a Hadíszból
21% a dzsihádról szól. Tehát
körülbelül 1400 hadísz vagy tradíció szól a dzsihádról, ami jelentős mennyiség.
Ha ezeket a dzsihádról szóló hadíszokat kétfelé osztjuk, a belső küzdelemre és
a háború dzsihádjára, akkor felfedezzük, hogy kevesebb mint 2% szól a belső
küzdelemről. 98% az ölésről és háborúról szól.Tehát
a dzsihád 98%-a háború és 2%-a belső
küzdelem
. Ezek után tanulhatunk valamit a dzsihádról a Koránban.A
Korán nagy részének semmi köze a dzsihádhoz. A korai Korán, ami Mekkában
íródott egyáltalán nem említi a dzsihádot.  De medinai Koránban sok dzsihád van,
a medinai Korán verseinek 24%-a a
dzsihádról szól
. Tehát itt láthatjuk az iszlám dualitását: béke és dzsihád.
Mindkettő ott van, és mindkettő igaz.De
tudni kell, hogy a Korán rendelkezik egy folyamattal, amit
abrogációnak vagy felülírásnak hívunk. Ez azt jelenti, hogy a
későbbi versek erősebbek és jobbak mint a korábbi versek,
vagyis a dzsihád jobb, mint a nem dzsihád.Van
egy másik módja, hogy felmérjük a dzsihádot, és ezt megtalálhatjuk az
Mohamed életrajzában: a Szírában. Ebben
felfedezzük, hogy 13 évig prédikálta az iszlámot Mekkában, és 150 embert
győzött meg, hogy muszlim legyen.Ezután
elment Mekkából Medinába, ahol politikus és dzsihadista lett belőle. Átlagosan
minden hatodik héten dzsihádot folytatott az élete utolsó kilenc évében, és
amikor meghalt, minden arab muszlim volt.A dzsihád és a politika tette az iszlámot sikeressé, és ugyanez történik manapság
is.Manapság
négy féle dzsihád létezik: a kard általi dzsihád, amiről az előbb beszéltem. A
tollal folytatott dzsihád: az írás. A szájjal vívott dzsihád: a beszéd, és a
pénz általi dzsihád (
ezek a média és a
politika is, azok befolyásolása
).Tehát
a dzsihád széleskörű, és nemcsak karddal vívott szent háborút jelent. Több dologról
van itt szó, és ez teszi az iszlámot sikeressé. A dzsihád megértése nélkül nem
értheti meg, hogyan vált sikeressé az iszlám a történelemben.Köszönöm!Hol milyen csoportokat érint a
dzsihád?>Izrael: zsidók; Thaiföld:
buddhisták; Fülöp-szigetek: keresztények; India: hinduk; Európa: szekulárisok.Mi a különbség az Iszlám Állam nevű
terrorszervezet ISIS, ISIL, Daesh megnevezései között?>Az ISIL-ben az "L" az
Levantára vonatkozik és nem foglalja magában területileg Izraelt. Más értelmezések
szerint a Szíria, Irak, és Libanon Iszlám Államát jelenti. A Daesh az, ahogy az IÁ terrorszervezet
emberei arabul hívják magukat. A Daesh a Dabiq nevű magazinjában tetteit pontos
idézetekkel támasztja alá az Iszlám három szent könyvéből. Behódolás – Az iszlám nem a békét jelentiBeszélni
szeretnék talán a legfontosabb szóról, ami megtalálható az iszlámban és ez a
szó a behódolás. Valójában, maga az “iszlám” szó is azt jelenti:
"behódolás".Behódolás,
de minek? Az iszlámban behódolsz, alá veted magad a Koránnak, Allah szavainak,
és elkötelezed magad a
Szunna
mellett,
ami Mohammed életének példázata
(a Szíra és a Hadísz együtt, egy
szóval)
. Tehát neked kötelességed
alávetni magad Allahnak és Mohammednek.Hogyan
teszed ezt? Behódolsz az iszlámnak, a Szunnának és a Koránnak úgy, hogy követed
azokat
anélkül, hogy megkérdőjeleznéd.
Az iszlám nem a kétkedés és kérdések vallása.Az
iszlám a behódolás vallása. Az iszlám politikája megköveteli hogy
mindenki engedelmeskedjen, a hívő és a nem
hívő egyaránt
. Tehát abszolút behódolás.
Például, egy muszlimnak kötelessége engedelmeskedni a
Sáriának, ami Allah isteni törvénye. Ez azt jelenti, hogy ötször
imádkozol egy nap, pontosan, éppen úgy, ahogy azt mondják.Nincs helye kreativitásnak,
szabadságnak. Radikális engedelmesség van
Mohammed
Szunnájának.A
behódolás azt is jelenti, hogy
nem
teszel fel nehéz, bonyolult kérdéseket
. Tudósként ezt találom a legfurcsább
dolognak az iszlámban: ne tegyél fel bonyolult kérdéseket.Ez
az engedelmesség azt is jelenti, hogy bár ismerhetsz káfirokat, hitetleneket,
de
soha nem lehetsz igazán a káfírok
barátja
.Azt
is jelenti, hogyha muszlim vagy, behódolsz az “
Umma” akaratának, amely egy nálad nagyobb szerv, az iszlám közösség. Egy muszlim nem
igazán létezik elszigeteltségben. Egy muszlim egy nagyobb közösségnek a része
és ez a valami, ez az Umma. Az Ummának sok követelése lehet, például böjtölni a
Ramadán alatt. Egy másik dolog, aminek behódolsz, hogy halal ételt eszel. Tehát
nagyon sok mindennek kell egy muszlimnak alávetnie magát.De
ezeket össze lehet foglalni kétféle módon: behódolni a Koránnak és Mohammed
Szunnájának vagy, ugyanazt mondva, engedelmeskedni a Sáriának. Tehát az iszlám a
behódolásról, az alávetettségről szól.
A
probléma az, hogy azt akarja, hogy mi, káfírok is behódoljunk az iszlámnak. Sária – Hogyan érint mindnyájunkat az iszlámSária,
biztos hallották már a kifejezést, de tudják igazán, mit jelent?A muszlimok azt mondják: „A Sária az csak a mi vallási törvényünk.” „Olyan mint a
Halakha, a zsidó törvény, vagy mint a katolikus egyházjog.” – de egyáltalán nem
olyan, mert a zsidó törvény és a katolikus egyházjog nem foglalkozik velem, a
kívülállóval.De
a Sáriának mindenki fölött uralkodnia kell,

a hívő muszlimok és a hitetlenek
, a káfirok (gyaur kutyák) fölött is, mint
jómagam. Tehát a Sária nagyon szokatlan abban az értelemben, hogy
az egész emberiségre kiterjed. Mindenki
fölött uralkodnia kell
.Ha
megvizsgáljuk az iszlám tant, a Koránt nehéz elolvasni, mert ellentmondásos.
Hétezer hadísz van csak a Bukhári gyűjteményben. Ezek azok a hagyományok,
amiket a muszlimoknak követniük kell. Aztán ott van
Mohamed hatalmas élettörténete, a Szíra.Hogyan
is tudna egy muszlim befogadni egy ilyen hatalmas mennyiségű információt és
adatot? Hogyan tudnák kitalálni, hogy mit is kellene tenniük? A válasz egyetlen
szó: Sária.A
Sária megvizsgálja az összes kijelentését Allahnak, és minden szavát és tettét
Mohamednek, majd ezeket egyszerűsíti le egy szabályrendszerré. Több mint egy
törvénykönyv, de törvényeket is magába foglal. Például a Sária megmondja,
hogyan kell meginni egy pohár vizet, hogyan kell köszönni, vagy elköszönni. Ezek
rendszerint nem jogi kategóriák, mégis benne vannak a Sáriában.A Sária egy teljes életforma.
Semmit nem hagy ki! Szó van benne az ételekről is. Gyakorlatilag az Iszlám Öt Pillérét (Oszlopát) lehetetlen
gyakorolni a Sária szövege nélkül. Megmondja, hogyan imádkozz, hogyan adj
zakátot, vagyis hogyan fizess kötelező adakozást (alamizsnát), hogyan válj
muszlimmá, hogyan végezd a haddzsot (zarándoklatot) és hogyan imádkozz.A
Sária előírja a muszlimoknak, hogyan éljék az életüket. Ennek ellenére sok
muszlim azt mondaná, semmit sem tudnak a Sáriáról. Ők a Sáriát az anyatejjel
szívják magukba.
A Sária irányítja az
egész Ummát, az iszlám közösséget
. A muszlimok sok dolgot tudnak, ami a
Sáriából származik, de nem tudják, hogy ezek a Sáriából valók. A Sária egy
csodálatos könyv, illetve tudástár, mert segít megválaszolni a kérdéseinket.Mi
a dzsihád? Arra is megkapjuk a választ, hogy mi a dzsihád.
A dzsihád a káfirok (gyaurok, hitetlenek) ellen viselt háború, hogy
elterjesszék az iszlámot. Nincs az életnek olyan területe, amire ne terjedne ki
a Sária.Ezért
probléma az iszlám. Ha az iszlám egy vallás lenne, akkor ki foglalkozna azzal,
hogy így vagy úgy van? De mivel egy teljes életforma, a Sária
egy egész civilizáció alapjait fekteti le.Itt
kezdődik a probléma is, mert
ennek a
civilizációnak minden más civilizáció fölött kell állnia
(politikai doktrína).Az
iszlám itt van és az egyik célja Amerikában (
és Európában) az, hogy a
Sáriát az Alaptörvényeink FÖLÉ helyezze!Most
Önök azt gondolják, „Hát ez sosem fog megtörténni, ez sosem fog felmerülni egy
választáson.” A Sária több mint egy törvénykönyv. Például hány embert ismerünk,
aki önmagát cenzúrázza és nem beszél arról, hogyan is érez valójában az
iszlámmal kapcsolatban? Vagy mit gondolnak ők Mohamedről? Ők elfogadják a
Sáriát, ami azt mondja, hogy
senki nem
kritizálhatja az iszlámot semmilyen módon.Lehet,
hogy már Önök is gyakorolják a Sáriát, anélkül, hogy tudnának róla! Többet kell
megtudnunk a Sáriáról!Köszönöm!
Migráció – Az iszlám fennhatóság migrációval kezdődik. 

A
bevándorlásról szeretnék beszélni önöknek, de nem csak úgy általánosan a
bevándorlásról, hanem kifejezetten a muszlim bevándorlásról.Az
oka, hogy külön kell tárgyalnunk a muszlim bevándorlást a bevándorlás minden
más formájától, a következő:
minden muszlim
bevándorlás egy rejtett politikai menetrend szerint zajlik
.Ezt
bizony pontosan láthatjuk az iszlám naptárban is. Az iszlám időszámítás nem a
Korán kinyilatkoztatásával kezdődik, sem pedig Mohamed születésével, ehelyett
az
iszlám időszámítás azzal kezdődik,
hogy Mohamed Mekkából Medinába migrált
. Hogy miért ez a dátum lett
kiválasztva? Mert ekkor kezdődött az iszlám sikertörténete. Ez az esemény volt
a politikai iszlám kezdete.Mert
Mohamed az iszlám vallásról prédikált 13 éven át Mekkában, igen, Mekkában és
csak 150 arabot tudott meggyőzni, hogy muszlimok legyenek.Ezzel
szemben amikor elhagyta Mekkát és Medinába
ment, mikor az egyik helyről a másikra migrált, politikussá és dzsihádistává
vált, és 10 évvel később, amikor meghalt, minden arab muszlim volt
.Vagyis
azt mondhatjuk, hogy a migráció volt a kezdete az iszlám politizálódásának.
A politika és a dszihád vitte sikerre az
iszlámot.Tudnunk
kell tehát, hogy minden muszlimot a Korán 91 verse arra
kötelez, hogy váljon
Mohamedhez hasonlóvá mindenben
, amit mondott és mindenben, amit tett.Ez
tehát azt jelenti, hogy a muszlimoknak utánozniuk kell Mohamedet, és ezért
amikor befogadják őket egy új országba,
elindul egy politikai folyamat
. Ez a politikai folyamat így kezdődik:
"Mi muszlimok vagyunk, és a mi vallásunk megköveteli, hogy nekünk
különleges imaszobákra, különleges (halal) ételekre, miegyebekre van
szükségünk. Az is követelmény, hogy a ruházatunk is különbözzön."Az iszlám elkezdi az elkülönülés
folymatát a befogadó országtól és a muszlimok azt mondják: „Különböznünk kell, mert mi muszlimok
vagyunk.”Jó,
ha tudják, hogy
az egyes muszlimok nem
egyének, hanem részei egy Ummának
, egy nagyobb szervezetnek, az iszlám
közösségnek. Ezen a közösségen belül vannak vezetők. A vezetők lesznek az
aktivisták. Nem minden muszlim fogja ezt tenni, a vezetők teszik ezt. Jó, ha
tudják, hogy
az umma minden tagjának
kötelező engedelmeskednie a vezetőknek
. Ez teszi az iszlámot nagyon
erőteljes politikai blokká, politikai érdekszövetséggé.Tehát
az iszlám elindítja a bevándorlást, ez elindít egy politikai folyamatot és az
iszlamizációt a befogadó országban. Ez az, ami megkülönbözteti minden más
típusú bevándorlástól.Köszönöm
szépen! Dzsáhilijja – Miért rombolják a kultúrát a dzsihádisták Olyan
időkben élünk, amikor az Iszlám Állam elpusztít több ezer éves antik tárgyakat
Irakban (és azóta Afganisztánba, Szíriában). Miért csinálják ezt? Nos, ez
iszlám.Korábban
múzeumokba törtek be és eladtak értékes kincseket, és aztán kéziratokat égettek
el. Miért? Nos, ez iszlám.Talán
nem emlékeznek, de amikor az amerikaiak megszállták Irakot és Szaddam Hussein
elesett, ugyanez történt. Csak akkor a csőcselék tört be múzeumokba, ellopták,
ami értékes, és a többit elpusztították.Emlékezhetnek,
hogy amikor (az egyiptomi) Mubarak elesett,  többek között az a dolog történt, hogy
betörtek a múzeumokba Egyiptomban, elvitték azt, ami értékes, és a többit
elpusztították. Miért? Nos, ez iszlám.Emlékeznek,
amikor a tálibok  tüzérségi fegyvereket
hoztak, hogy felrobbantsák a Bamiyai Buddhákat,  amik hatalmas szobrok, és ezer évesek voltak?
Ez tisztán iszlám.Amikor
a muszlimok elfoglalták Indiát, megérkeztek
a világ leghatalmasabb Hindu templomához, amely fából volt. A
parancsnokuk ezt megtudta és azt mondta, hogy "Na, hadd nézzem".
Megnézte, körbejárta és azt mondta: „Gyújtsátok fel”  – Ez tisztán iszlám.Aztán
leigázták India buddhista részét és Nalandában,
Indiában volt a világ legnagyobb könyvtára. Amikor megtudták, hogy
ez a legnagyobb könyvtár, a parancsnok azt mondta: „A könyvek vagy azt
tartalmazzák, ami benne van  a Koránban,
és ebben az esetben haszontalanok, mivel másodpéldányok, vagy olyan
információkat tartalmaznak, ami nincs a Koránban, akkor ez „
jahiliyyah”, és ebben az esetben is
felgyújtjuk." Tehát a könyvtár leégett.De
mi is az a dzsáhilijja/jahiliyaah?A Dzsáhilijja a tudatlanság korszaka;
ez a káfirok korszaka, és Allah megveti a káfirokat és megveti az ő
civilizációjukat
, amely mind tudatlanságon alapszik.
Mindennek a gyökere természetesen Mohammed.Amikor
Mohammed elérkezett Mekkába, mint hódító, először imádkozott,
elrendelte azoknak az értelmiségieknek és
művészeknek a legyilkolását, akik ellene voltak
(a Kommunisták is ezt
csinálták a történelemben – a szerk.) és utána elment a
Kába szentélyhez, amely vallásos műveket tartalmazott 360 különböző
vallásból. Ezeket saját kezével pusztította el
, és amit nem pusztított el,
azt elrendelte, hogy az emberei pusztítsák el.Láthatják,
ez a káfirok civilizációjára mért csapás volt, mert ugye
Allah gyűlöli a káfirokat és gyűlöli az ő civilizációjukat, amelyet dzsáhilijjának,
tudatlanságnak hív
.Tehát
ez nem az utolsó pusztítás lesz, amit láthatunk, mert mindig, amikor az Iszlám
új területre ér, a célja elpusztítani a cilivizációt.
Nem csupán átveszi a kormányzást, hanem megsemmisíti a civilizációt.A civilizációk örökségeinek
elpusztításával, hozzásegít a civilizációk elpusztításához is.Ez
az, ami az Iszlám Államban folyik. Az egyetlen dolog, amit a média mondani fog
erről a pusztításról, hogy ez nem iszlám. De a média nem tud semmit, ez
színtiszta iszlám, hogy lerombolják a kultúrát, az örökségeket, régiségeket és
a művészetet.Gondolkodjanak
el ezen.Köszönöm! Iszlám „cionizmus” – a Keresztény egyház hallgatása az iszlám
erőszakrólMiért hallgatnak a keresztények és a
keresztény egyházak az iszlám erőszakról, az iszlám gonoszságairól? Bűntudat,
tükör? Tiszta vizet kellen önteni a saját poharunkba is? – a szerk.Szeretném
elmondani, hogy az ateisták miben jobbak manapság. Az egyik hazugság, amit
azért alkottunk, hogy elfogadjuk az iszlámot az a
hazugság, hogy minden vallás egyforma.Olvastam
egy cikket, amit egy ateista írt, a neve
Robert
Tracinski
, aki az egyik legjobb munkát végezte, amit eddig láttam, nagyon
tömör stílusban összehasonlítva a tényt, hogy
az iszlám ugyanolyan-e mint a kereszténység?” Arra az egyértelmű
következtetésre jutott, hogy nem. Számomra azért ironikus ez, mert egy ateista
állítja, hogy a kereszténység jobb vallás, mint az iszlám.A
New York Times azt állítja, „Az iszlám önmagában nem erőszakosabb más vallásoknál.”
Valóban? Akkor vizsgáljuk meg ezt az erőszakot. Csupán annyit kell tenned, hogy
elolvasod a Yahoo News-t reggelente, amely újabb és újabb erőszakos eseményről
számol be, amely az iszlámhoz köthető.De
ha erőszakot keresel, ami a kereszténységhez köthető, vissza kell menned
mondjuk a spanyol inkvizícióig, századokkal ezelőtt, vagy mondjuk a keresztes
háborúkig, ami évszázadokkal ezelőtt volt.
Manapság
tehát alig van hasonlóság
. A történelemből ismert erőszak nem ugyanaz, mint
az az erőszak, amivel naponta találkozunk, amikor felkelünk reggelente.Azután
ott van Krisztus élete, szembeállítva Mohamed életével. Jézust erőszakkal
végezték ki, és soha nem hirdette az erőszakot,
Jézus a békét hirdette. Azonban Mohamed erőszakos úton került
hatalomra.
Az erőszak tette Mohamedet és az iszlám vallást sikeressé. Itt
tehát nincs egyezés.Aztán
itt van az az elv, amit Jézus a köztudatba épített, és aminek később elsöprő
politikai hatása lett. Ez volt az az elképzelés, hogy
„amit a legkisebbel tesztek az emberek közül, azt velem teszitek”.
Vagyis, a „legkisebb” személlyel is jól kell bánni. A legkisebbet is a közösség
részévé kell tenni, nem szabad elnyomni vagy kihasználni csak azért, mert
gyenge és kisebb.
EZ AZ elképzelés, hogy
a gyengékkel is bánjunk jól,
vezetett ahhoz
a liberális demokráciához
az évszázadok során, amivel ma is rendelkezünk.
Eközben
Mohamed egyszerűen mindenkit
leigázott
.Ismerjük
a kereszténység és az iszlám korai történelmét is.
A kereszténységet a kezdeti időszakban üldözték. Míg a korai
történelmében az iszlám maga volt az üldöző
. Az iszlám a katonai hódításai
által került hatalomra.Aztán
van egy elképzelésünk az isten királyságáról, szemben az emberek birodalmával. "Add
meg a császárnak ami a császáré és Istennek, ami istené."
Ez a kereszténységben igencsak elválasztja
a kettőt. De az iszlámban isten királyságát
valljuk, ez pedig a saría
királysága, és mindenki, aki belép ebbe, szenvedni fog, muszlimok és káfirok
egyaránt.A
filozófia szerepe különbözik a két vallásban. Az iszlámot kezdetben érdekelte a
görög filozófia, később viszont
az
iszlám teljesen és abszolút mértékben elvetette nemcsak a görög, de az összes
filozófiai iskolát
. Eközben a kereszténység, bár kezdetben félénken állt
hozzá, később
a kereszténység befogadta a görög filozófiát, és
szerves részévé tette a keresztényi tanoknak.Azután
ott van a világi törvény és vallási törvény szétválasztottsága a keresztény
civilizációban. Szemben a vallásos saría törvénykezéssel, a végső világi-vallási
törvénnyel. Tehát egyáltalán nem lehet őket összehasonlítani.Én
(Bill Warner) egy olyan alkotmány keretei között élek (
Amerika), amely keresztény elveken nyugszik és csak olvastam a
saríáról, de nem akarok a saría alatt élni. És nekem senki ne mondja, hogy ezek
egyformák.Amerikában
is van történelme a vallásnak. Az egyház és az állam szétválasztását keresztény
miniszterek hajtották végre, amikor megalapították ezt a nemzetet. Egy olyan
nemzetet akartak létrehozni, amelyben egyik vallás sem több a másiknál.Eközben
az iszlám másról sem szól, csak arról, hogy az egyik vallás,
az iszlám előrébb való a többinél. Uralkodnia
kell mind felett. Vagyis, ez az ateista, Robert Tracinski, teljesen jól hasonlítja
össze ezeket a pontokat, és lerombolja azt az elképzelést, hogy minden vallás
egyforma.Egy
"apró" tragédia, hogy
miért
nem a keresztények írnak ilyen cikkeket? Miért hallgatnak a keresztények az
iszlám gonoszságairól? Miért hallgatnak a keresztények a keresztényüldözésről?

Miért egy ateistának kell megvédenie a kereszténységet? A kereszténységnek
ennél jobban kellene teljesítenie!Köszönöm. Megoldás az iszlám hódítás ellen Ebben
a részben a muszlimokról szeretnék beszélni egy dimmi szemszögéből.Számos
alkalommal beszéltem erről, és próbáltam megmutatni az embereknek, hogy a saría
és
a dimmi státusz okozza a
kereszténység, a buddhizmus és a hinduizmus eltűnését.Ilyenkor
általában végigmegyek azon, amit az
Omári
Szerződés
nek neveznek, egy olyan szerződésen, amit akkor írtak alá, amikor
az iszlám meghódította Jeruzsálemet.E
szerződés a Kalifa és a zsidók, illetve keresztények között jött létre, és
szörnyű szabályok voltak benne, amiket követniük kellett. De azért, hogy tényleg
megértsük ezeket, szeretném ha úgy csinálnánk, mintha a muszlimok írták volna
alá a dimmi szerződést a mi kultúránkkal, a mi civilizációnkkal. Nézzük, milyen
érzés, amikor a hóhért akasztják.Milyen lenne, ha a muszlimok lennének a dimmik Amerikában
(és Európában)? Minden egyes dolog, amiről szó lesz, olyan, aminek a keresztények/zsidók
is alá voltak vetve. Ezzel kezdeném:
·       
A muszlimok nem építhetnek új mecsetet.·       
A muszlimok nem hívhatnak imára, csak
olyan hangosan, ami a mecsetet szegélyező járdáról még hallható. Ez megfelel
annak, amikor a keresztények nem harangozhatnak olyan hangosan, hogy az
hallható legyen.·       
Egy minaret nem lehet magasabb 15 lábnál
(4.57 méter).·       
A muszlimok nem építhetnek magasabb házat a
káfirok környező házainál.·       
A muszlimok nem tölthetnek be olyan
pozíciót vagy hatósági állást, ami a káfirok fölött rendelkezik.·       
A muszlimok nem szavazhatnak és nem
lehetnek állampolgárai egyetlen káfir nemzetnek sem.·       
A muszlimok nem szolgálhatnak sem
katonaként, sem rendőrként, és nem lehetnek kormánytagok.·       
A muszlimok nem tehetnek vallomást a káfir
bíróságokon, és nem perelhetnek be egyetlen káfirt sem.·       
A muszlimok nem nyújthatnak menedéket sem
a mecsetben, sem otthonukban a dzsihadistáknak.·       
A muszlimok nem taníthatják az iszlámot a
káfiroknak.·       
A muszlimok nem gyakorolhatják nyilvánosan
az iszlámot és nem téríthetnek meg egyetlen káfirt sem.·       
Nem akadályozhatnak meg egyetlen
mohamedánt sem, hogy elhagyja az iszlám hitet, ha azt szeretné.·       
A muszlimok nem birtokolhatnak és nem
hordhatnak semmilyen fegyvert.·       
A muszlimok nem tehetik ki a könyveiket a
piactéren és a muszlimoknak iszlám adót kell fizetniük, ami az éves bevételük
50%-a. Le kell borotválniuk a fejüket és le kell térdelniük a káfirok előtt,
amikor a kivetett adót befizetik.Amint
Önök e szabályokat hallják, megértik, hogy ha mi ezeket a szabályokat követnénk
Amerikában (
és Európában!), a
muszlimok vagy elmennének, vagy áttérnének, és
pontosan
ezt tették a keresztények Törökországban, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten.Ez
történt a buddhistákkal és a hindukkal is.Pontosan
ilyen szabályoknak voltak alávetve, így egy idő után áttértek - talán
évszázadokig is eltartott - de vagy áttértek, vagy elhagyták az iszlám
területeket.Most,
hogy láttuk, hogyan jár el az
Omári
Szerződés
a káfirokkal, érthető, hogy nincs muszlim, aki önszántából
hasonló bánásmódnak vetné alá magát.Köszönöm
– dr. Bill Warner.
III. E dokumentum készítőinek hozzáállása Ez
a dokumentum több, mint 42 óra munkával készült. A cél az volt, hogy ezeket
változatlan formában közöljük, illetve ezek alapján egy összesített tudást
összeállítsunk, objektív oktatási céllal, uszítási cél nélkül. Nem a muszlimok,
az emberek a probléma, henem az iszlám a probléma, a doktrína-rendszer. És a
Nyugat kettős hozzáállása.Kiegészítő
információkhoz használtunk külső forrásokat, de csak olyanokat, amik
megerősítik, kiegészítik a tudományos, matematikai statisztika alapján dolgozó
CSPI által közölt információkat.A
készítők úgy gondolják, hogy
a
kereszténységnek és a zsidóságnak ki kell állnia a civilizációnkért,
de
ehhez (sok hatalomban levő ember számára „sajnos”) tiszta vizet kell önteni a
saját poharunkba is. Plusz
az iszlámnak
ugyanolyan tüzetes, nyílt, nanométeres szeletekre való elemzésen kell átesnie,
mint tették azt az ún. Tudomány képviselői a kereszténységgel
.Ezzel
párhuzamosan
számot kell vetni azokkal a
judeo-keresztény kultúrkör tetteiről és jelenéről szóló kellemetlen
igazságokkal
(pl. máig érvényben lévő, globális politikát és önglobalizáló
korporációs fasizmust meghatározó, ill. lehetővé tevő pápai bullákat és egyéb
vatikáni rendelkezéseket), különösen azokkal, amelyek visszásságára az iszlám kettősen,
de egyébként jogosan, felhívja a figyelmet. Így lehet majd meghaladni az összes
vallást, az összes politikai-relígionális dogmát.Ha
a számot vetés, az introjekció nem történik meg, akkor
az iszlám csak egy strómanja, egy proxy-ja lesz a világot uraló
pénzügyi-politikai elitvallásnak és szuperelitnek
.Illetve,
ha ugyanakkor egy kemény ellenállás nem tanúsíttatik az iszlám hódításával
szemben, akkor
az egész nyugati
civilizációnk fél-egy évszázadon belül annihilálva lesz
, egyetlen esélyünk
a
továbbmigrálás, amíg néhány
évszázad múlva azon a helyen is megjelenik az iszlám, vagy ha nem tudja
megtenni, az addigra iszlám uralom alatt álló nukleáris hatalommal rendelkező
európai országok döntéshozóiként
elpusztítják
és lakhatatlanná teszik
majd a számukra elfoglalhatatlan területeket. És
ezután keresik majd a lakható, esetlegesen már lakott bolygókat, hogy ott is
terjedjenek, hiszen korlátot nem ismer az iszlám terjeszkedés: egyetemleges.A Muszlim Testvériségtől ered a
„civilizációs hadviselés”, „civilizációs dzsihád” kifejezés, mely szerint „saját
piszkos kezünket használják arra, hogy elpusztítsák átkozott házainkat. IV. Források
Fő forrás: a
https://www.cspii.org/hu/cikkek
oldal cikkei és a nemzetközi CSPI videócsatorna
https://www.youtube.com/channel/UC6XoshfS4kQHrU6Cq3pKSMg videóinak
feliratszövegei (a lejátszó ablakrész jobb-alsó sarkában kapcsolható be).A
százalékok a
http://www.cspipublishing.com/statistical/index.html
oldal linkjein keresztül ellenőrizhetők le.Kezdő idézet forrása: http://www.huffingtonpost.com.au/2015/12/08/religious-revolution-tony-abbott-says-islam-must-change/
(érdekes módon eltüntették és sajnos egyetlen archiváló oldalon sincs már fent
– ezért kell mindig archiválni)
További források -
Abrogáció: Az iszlám kereszténységképe és ennek hatása a két vallás viszonyára,
47. oldalhttps://web.archive.org/web/20201226002959/https://teol.lutheran.hu/tanszek/driskola/images/pdfek/szalai_diss.pdf-
Az iszlám felépülése, káfirellenes szövegek,zsidóellenes szövegek, grafikonok:Dr.
Bill Warner - Hijra, The Islamic Migration (Presentation slides)https://www.mediafire.com/file/7eb36e7bp8sbe4g/Bill_Warner_-_Hijra%252C_The_Islamic_Migration_Presentation.pdf/file-
Iszlám hódítások gazdasági következményei, az iszlám nevében elkövetett
rabszolga sorba döntések és kivégzések nemzetek szintjén a történelemben,
térképekkel:Dr.
Bill Warner - Why Are People Afraid (Presentation slides)https://www.mediafire.com/file/hv5tmyb9ib5696l/Bill_Warner_-_Why_We_Are_Afraid_powerpoint.pptx/file-
Miért lehetetlen a muszlimok asszimilációja? Rádióinterjú az iszlámrólhttp://karcfm.hu/archiv/migransoknak-mi-hitetlenek-azaz-kafirok-vagyunk/  a szöveges felvezető archiválva itt: https://archive.md/JINKa-
„Islamic Attack on Chattanooga- Why It Happened and What to Do” című
videóelőadás Bill Warner-től:https://www.youtube.com/watch?v=cmyGC96ClcE Lásd még: -
The Religion of Peace
http://TheReligionOfPeace.com
(Bill
Warner ajánlásával)-
Jacques Ellul: A dhimmi helyzete a muzulmán társadalomban:https://vendegszovegek.wordpress.com/2015/02/07/jacques-ellul-a-dhimmi-helyzete-a-muzulman-tarsadalomban/archiválva
itt:
https://archive.md/jOvJy-
Dhimmi:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dhimmi-
Dzsáhilijja:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzs%C3%A1hilijja-
Arab női ruha-ábécé:https://web.archive.org/web/20140806084359/www.otvenentul.hu/szepseg/40521
(az eredeti cikket érdekes módon eltávolították)-
Islam Awarenesss:
http://IslamAwareness.netBill
Warner: Tizenhárom előadás a politikai iszlámról, 118 oldal:https://www.politicalislam.com/wp-content/uploads/2014/09/PDF-Foreign_Language/A_Self_Study_on_Political_Islam_Level1_Hungarian.pdf-
Al-Bukhári Hadíszgyűjteményben szereplő dzsihádról szóló versek:http://www.cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/Hadith/Jihad_Hadith.pdf-
Szunnita iszlám:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szunnita_iszl%C3%A1m -
Siíta iszlám:
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADita_iszl%C3%A1m- Halal étkezés:https://hu.wikipedia.org/wiki/Halal_%C3%A9tkez%C3%A9silletvehttp://iszlam.com/iszlam-az-elet-vallasa/testi-lelki-egeszsegunk/item/166-megengedett-es-tiltott-etelek-az-iszlam-vallasban 

Szerkesztette: SBG Buddha - VilagHelyzete

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Legfrissebb fontos YouTube-videó

Flickr Képalbum - Karikatúrák

BRICS_vs_dollar-debt-banks-768x568

Legolvasottabb cikkek az elmúlt 1 évben

Külön ROVAT