Az erőszakos 'regresszív' "új baloldal" stratégiája, hogy elődei marxista irányelvei mentén hallgattassa el a többséget - VilágPolitika

A világ és a társadalom, a politika valós összefüggései mindenkinek

Az erőszakos 'regresszív' "új baloldal" stratégiája, hogy elődei marxista irányelvei mentén hallgattassa el a többséget

Share This
A szólásszabadság, a tolerancia és a pluralitás tiszteletének elnyomása az Új Baloldal azon törekvésének védjegyévé vált, hogy elhallgattassa a többséget.
Írta: Hanne Nabintu Herland összehasonlító vallástörténész, bestselleríró és a The Herland Report alapítója. A teljes cikket lefordítottam nektek magyarra. (SBG Buddha - VilagHelyzete)

Olyan gondolkodók, mint
Herbert Marcuse, az 1960-as évek diákforradalmának atyja, A tiszta tolerancia kritikájában nyíltan beszél arról, hogy a kultúra forradalmasításának sikere érdekében a többségi lakosság nézeteit el kell nyomni.

Marcuse illiberális szavai a tekintélyelvű újbaloldali törekvésről árulkodnak, kijelentve, hogy a többség világnézetének elnyomása szükséges a kívánt cél eléréséhez:

Az értékrend megváltoztatása - írja Hanne Nabintu Herland vallástörténész és író a WND heti rovatában.

Az európai többségi lakosság megint ellenségévé vált ennek az új, baloldali elitnek, amely ma a médiát, a kiadókat, az akadémiai életet és a mainstream közbeszédet irányítja.

Mert nincs jobb módja az emberek irányításának, mint hogy egy erős állam diktálja mindenkinek, hogy mi a legjobb neki, miközben a vagyon csendben még kevesebb ember kezében halmozódik.

A szocializmus, a munkások védelmének álcája alatt, a legjobb politikai eszközt nyújtja a népesség feletti ellenőrzés megszerzéséhez.

Herbert Marcuse és az Új Baloldal stratégiája a többség elhallgattatására:
A nyitott és szabad társadalom, amelyben tiszteletben tartják a véleménykülönbségeket, azt a fajta toleranciát képviseli, amely erősíti a "többség zsarnokságát" - állítja Marcuse -, "amely ellen az autentikus liberálisok tiltakoztak".

Marcuse neomarxista definíciója szerint
a liberális következésképpen olyan személy, aki a többség eszméinek lerombolására törekszik.

Más szóval a nem marxista nézetek elnyomására volt szükség a "liberális progresszív" eszmék megerősítése érdekében. Marcuse szavai az elnyomás szükségességéről világosan illusztrálják a kritikai elméletben gyökerező szabad gondolkodás iránti tisztelet hiányát, egy olyan tendenciát, amely később azzá virágzott ki, amit ma regresszív, illiberális baloldalként tapasztalunk.

És mindezek mögött egy erős szocialista állam és a hatalom központosítása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy ez a radikális változás Nyugaton sikeres legyen.

Ebben az ideológiai környezetben született meg Európában az EU, mint acél- és szénunió, amelyet ugyanazok a német kapitalisták finanszíroztak, akik a hitleri Németországot is uralták, és megkezdődött a munka egy erős központosított kormányzattal rendelkező Európa felé.

Az EU sok szempontból a regionális szocializmust képviseli, szemben a Németországban megbukott nemzeti szocializmussal.
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
Mind a nemzeti szocializmus, mind a regionális szocializmus az európai régió ellenőrzésére törekedett, és mindkettőben közös a hagyományos és vallásos európai értékekkel szembeni radikális ellenszenv.
Az a lázas munka, amellyel igyekeznek kitörölni az emlékezetből, hogy az intoleráns náci szocializmus valójában baloldali volt, igen sikeres volt.

Erre sokan rámutattak, köztük Jonah Goldberg író a Liberális fasizmus című könyvében. >>>>>

A németországi Nemzetiszocialista Párt (NAZI) a kormányzat és a hatalom erős központosításáért, a konszenzus merev kultúrájáért, kevesek egyéni szabadságjogért és a média erőteljes indoktrinációjáért küzdött, a propaganda erőteljes alkalmazásával.

Úgy tűnik, kevesen emlékeznek arra, hogy a náci párt a szocializmus egy formája volt.

A kommunizmus, a szocializmus és a nemzetiszocializmus mind e gyökér-ideológia hatása alatt állt.

Hitler annak idején a kommunista Oroszország ellen harcolt, gyakran hivatkozott annak ideológiájára, mint ellenségre, mégis a tiszta marxista gondolkodás mindkettőre hatással volt. Hitler pedig folyamatosan a nemzetiszocializmusban a szocialista szemlélet fontosságáról beszélt, mint Németország számára a megoldásról.

Hermann Rauschning, aki személyesen ismerte Hitlert, írta a Hitler beszél című könyvében:
 A Series of Political Conversations with Adolf Hitler On His Real Aims (Politikai beszélgetések sorozata Adolf Hitlerrel a valódi céljairól) című, először 1939-ben megjelent és azóta alaposan kutatott művében, hogy Hitler mélyen lekötelezettnek érezte magát a marxista hagyománynak.

Hitler szerint a kommunistákkal való nézeteltérései inkább taktikai, mint ideológiai jellegűek voltak.

Hitler is beszélt, ahogyan barátja, Otto Wagener Hitler emlékirataiban állította: Memoires of a Confidant, az individualizmus korszakának lezárásáról és a Leninéhez hasonló forradalmak nélküli szocialista államba való átlépés fontosságáról.
A forradalom útja kioltotta a művelt burzsoáziát, - érezte Hitler, ezért az elit struktúráinak felszámolása nélkül kell egy erős szocialista államot érvényesíteni.

Amint arra George Watson a The Independentben rámutatott:
Hitler véleményének ez a korai beszámolója azt mutatja, hogy kezdetben hitt a polgárháború nélküli szocializmusban.

Hitler a faji és etnikai örökség fontosságának hangsúlyozásával is eltért a marxizmustól.

.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
A nacionalizmust - a hazába vetett hitet - hangsúlyozta, nem pedig "az internacionalista proletariátust", a határok nélküli, "globalista" társadalom klasszikus marxista eszményét.
Végül, ahogy a kritikai elmélet hívei saját intézményes hatalmuk csúcsára értek, őket is megfertőzte ugyanaz a vírus, amely előttük a burzsoáziát sújtotta. A hatalom hajlamos a korrupcióra, és "az abszolút hatalom abszolút módon korrumpál", ahogy Lord Acton történész fogalmazott.

Az egykor "elnyomott" progresszívek - a "munkás igazságáért" küzdő szocialista alulmaradók - az új elnyomó burzsoáziává váltak, akik ugyanolyan ügyesen, mint az előző generáció, mások kárára szereztek hatalmat és befolyást.

Ők lettek az új, illiberális nyugati elit.

Fordította és szerkesztette: SBG Buddha - VilagHelyzete


1 megjegyzés:

  1. Se az iromány,se a mára "marxistává" vált háttérhatalmi szövetség sosem volt baloldali,meg nem is lesz.És te sem leszel sosem normális!Ezért nyugodtan kitilthatsz innen!Az igazi baloldal,és kommunista nem a háttérhatalmi,jobbololdali fasizmust hirdeti,hanem az emberk,a nemek egyenjogúságát,ellene van minden faji,nemzeti megkülönböztetésnek,és ami a legfontosabb,az ember ember általi kizsákmányolásnak!Az egyház sem más,mint jezsuiták uralama,amit igazán megnézhettél volna a Fauciról készült egyik cikkben,mi is a vallásuk!
    Amennyiben helyt adsz olyan szólamoknak,amelyek totál ,és vérgyökér kapitalistáktól ered,akik meg akarják a mostani kapitalistáktól,elittől kaparintani az emberek kizsákmányolásának teljes jogát,te is azoknak vagy a szószólója!Semmi több!

    VálaszTörlés

Legfrissebb fontos YouTube-videó

Flickr Képalbum - Karikatúrák

BRICS_vs_dollar-debt-banks-768x568

Legolvasottabb cikkek az elmúlt 1 évben

Külön ROVAT