A "Great Reset" háttérhatalmi terv: A szabadság, az innováció és a jólét elpusztításának terve - A Gatestone Institute friss elemzése magyarul - VilágPolitika

A világ és a társadalom, a politika valós összefüggései mindenkinek

A "Great Reset" háttérhatalmi terv: A szabadság, az innováció és a jólét elpusztításának terve - A Gatestone Institute friss elemzése magyarul

Share This
Egy nagyon jó cikket tett közzé a Gatestone Institute a szervezett pénzhatalmi világelit Great Reset Tervét, vagyis a háttérhatalom ránk kényszerített "Új Világrendjét"elemezve, ezért a teljes cikket lefordítottam számotokra. (VilagHelyzete)
Szerző: J.B.Shurk - 2022. augusztus 26.

Legfőbb gondolatok a cikkből: 
 • Vegyük észre, hogy egyetlen nemzetnek sem sikerült pusztán pénzt nyomtatni és megadóztatni a polgárait a jóléthez vezető úton. A valódi jólétet nem lehet egyszerűen a semmiből elővarázsolni. Elismert értéknek kell lenni abban, amit egy nemzet és polgárai birtokolnak.

 • A nemzeti gazdagság bármely más forrásánál azonban egyvalami kiemelkedik a többi közül: az innováció. Az emberi elme azon képessége, hogy valami újat és értékeset hozzon létre, végtelen gazdagságot teremt a társadalom számára..... Az innováció a gazdagság megteremtésének varázsereje.

 • A pusztán a túlélésért küzdő emberek nem pazarolják az időt, a munkát és az erőforrásokat olyan projektekre, amelyek nem kínálnak kilátást a jövőbeli jutalomra.

  A központilag irányított gazdaságokban az állam szolgáiként dolgozó embereket nem ösztönzi innovációra semmi. Csak akkor virágozhat az emberi innováció, ha a magántulajdon és a személyes szabadság együttesen érvényesül. A szabadság a titkos összetevője az innováció varázserejének, amely növeli a jólétet.

 • Az az ország, amelynek intézményei nem tartják tiszteletben a tulajdonjogokat, vagy amelynek szokásai nem értékelik a szabadságot, az emberi innováció számára terméketlen sivatag marad.

  Ily módon a nemzeteket nagymértékben ösztönzi, hogy idővel liberalizálódjanak. Ha nem teszik, akkor gyorsan pénzügyi és katonai szempontból sebezhetővé válnak az innovatívabb és gazdagabb nemzetekkel szemben. Ezt az egyszerű igazságot megfigyelve a klasszikus liberálisok mindig is úgy értelmezték a szabad piacokat, mint az emberi emancipáció kapuját. Más szóval, a gazdasági önérdek végső soron az emberi jogok és szabadságjogok kiterjesztéséhez vezet az egész bolygón.

 • A nyugati politikusok által a Világgazdasági Fórum "GREAT RESET" "Nagy Újraindítás" terve vagy a "Build Back Better" "Építsük vissza jobban" paradigmáinak felkarolása a legkevésbé sem védi a tulajdonjogokat vagy a szabadságot. A WEF napirendje radikálisan antiliberális programokat támogat... [amelyek] elfojtják az emberi innovációt azáltal, hogy először megfosztják a nyugatiakat a szabadságjogaiktól. • A gazdag, szabad nemzetek fenyegetést jelentenek a WEF Új Világrendjére.

  Ha a cenzúrát kell elfogadni a "narratíva" ellenőrzéséhez, akkor legyen úgy.
  Ha a polgárokat meg kell tagadni a szabad mozgástól az "egészségügyi vészhelyzet" ürügyén, nem nagy ügy.
  Ha magánbankszámlákat kell lefoglalni a tüntetők megfélemlítése érdekében, akkor az ilyen fenyegetések az ára a behódolás biztosításának.

  Ily módon a WEF irányított gazdaságra vonatkozó tervei szándékosan visszafordítják a liberális fejlődés évszázadainak fejlődését. A mai politikai vezetők a múltba rántják a Nyugatot.

 • Először az egyéni szabadságjogok eltűnése tovább folytatódik. Aztán a gazdaság legnagyobb motorja, az innováció fog elsorvadni. Végül a gazdagság kizárólag egy kis "uralkodó osztály" kisebbségének a kezébe kerül vissza. Ez az a jövő, amelyet a Világgazdasági Fórum "haladásként" üdvözöl. De ez nem az. Ez az emberi rabság receptje.

Hogyan válnak a nemzetek gazdaggá? 

Sokan bőséges természeti erőforrásokkal vannak megáldva. Mások idegen földeket hódítanak meg. Néhányan egyedülálló kereskedelmi és kézműves készségekre specializálódnak. Faanyag, bányászat, halászat, cukor, rum, kábítószer, gyapot, selyem, mezőgazdaság, hódítás, emberi rabszolgaság, gyártás, olaj, ipar, banki tevékenység és így tovább - évszázadtól és régiótól függően a nemzetek számtalan módon jutottak óriási gazdagsághoz. 

Vegyük észre, hogy egyetlen nemzetnek sem sikerült pusztán pénzt nyomtatni és megadóztatni a polgárait a jóléthez vezető úton. A valódi gazdagságot nem lehet egyszerűen a semmiből elővarázsolni. Elismert értéknek kell lenni abban, amit egy nemzet és polgárai birtokolnak.

A nemzeti gazdagság bármely más forrásánál azonban egyvalami kiemelkedik a többi közül: mégpedig az innováció. Az emberi elme azon képessége, hogy valami újat és értékeset hozzon létre, végtelen gazdagságot biztosít a társadalom számára.

A központi bankok mennyiségi lazításával és más monetáris eszközökkel (vagy trükkökkel?) ellentétben az agy valóban pénznyomtató gép. Akár egy újító változtatja meg a meglévő mezőgazdasági, bányászati vagy gyártási technikákat, hogy olcsóbbá és hatékonyabbá tegye a termelést, akár egy feltaláló tervez valami teljesen egyedit, a tegnap még nem létező érték a következő napra materializálódik. Az innováció a gazdagság létrehozásának varázsereje.


Ha az innováció gazdagságot teremt, miért nem gazdag minden nemzet?
 

Mert túl sok nemzet nem értékeli az innovátorokat, vagy nem ösztönzi az innovációt. Alapvető tulajdonjogok, erős társadalmi intézmények és megbízható jogrendszer nélkül a potenciális feltalálóknak kevés ösztönzője van arra, hogy bármi újat alkossanak. 
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
A pusztán a túlélésért küzdő emberek nem pazarolnak időt, munkát vagy erőforrásokat olyan projektekre, amelyek nem kínálnak kilátást a jövőbeli jutalomra. A központilag irányított gazdaságokban az állam szolgáiként dolgozó embereket nem ösztönzi innovációra semmi. 

Csak akkor virágozhat az emberi innováció, ha a magántulajdon és a személyes szabadság együttesen érvényesül. A szabadság a titkos összetevője az innováció varázserejének, amely növeli a jólétet.
Amikor a közgazdászok a bruttó hazai termék számadatait összevetve azt vizsgálják, hogy egy nemzet gazdasága emelkedik vagy süllyed, az innováció mérőszáma számszerűsíthetővé válik. Ebbe a számba beágyazódik valami, ami magában foglalja az emberi leleményességet, a személyes szabadságot és a tulajdonjogot. Ily módon a gazdasági innováció közvetlenül tükrözi az emberi állapotot egy adott időpontban. Ez egy nemzet szabadságának mérőszáma.

A klasszikus értelemben vett "liberalizmus" - mint a természetes jogokat, a korlátozott kormányzást, a szabad piacokat, a politikai és vallási szabadságot, valamint a szólásszabadságot felölelő politikai filozófia, amelyet a pártatlan és igazságos jogállamiság támogat és véd - mindig is felfogta ezt az alapvető igazságot. 

A szabadság és a tulajdonjogok kreativitást szülnek. Ahol mindkettőt megfelelően értékelik, ott a nagy írók, művészek és feltalálók olyan újdonságokat hoznak létre, amelyek máskülönben nem léteznének. 

Ez az oka annak, hogy a középkori Firenzében egyszerre született meg a modernkori bankszektor és az európai reneszánsz. Az alkotás, az építkezés, a befektetés és a tulajdonlás személyes szabadsága óriási innovációt és nemzeti gazdagságot eredményez.

Ezzel szemben, amikor a mai központi tervezők a piacok szocializált ellenőrzése mellett érvelnek és az "egyéni jogok" helyett a "kollektív jogok" bevezetése mellett, miközben programjukat "progresszív liberalizmusnak" nevezik, akkor a liberalizmus történelmi jelentését kooptálják és forgatják ki.

Ebből a felismerésből, hogy egy nemzet szabadsága közvetlenül befolyásolja egy nemzet gazdagságát, egy még figyelemreméltóbb igazság következik: 
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
minden olyan nemzet, amely nem fogadja el és nem védi meg az emberi szabadságot, szegényebb lesz tőle. 
Az az ország, amelynek intézményei nem tartják tiszteletben a tulajdonjogokat, vagy amelynek szokásai nem értékelik a szabadságot, terméketlen sivatag marad az emberi innováció számára. Ily módon a nemzeteket nagymértékben ösztönzi, hogy idővel liberalizálódjanak. Ha nem teszik ezt, akkor pénzügyileg és katonailag gyorsan sebezhetővé válnak az innovatívabb és gazdagabb nemzetekkel szemben. Ezt az egyszerű igazságot megfigyelve a klasszikus liberálisok mindig is a szabad piacokat tekintették az emberi emancipáció kapujának. Más szóval, a gazdasági önérdek végső soron az emberi jogok és szabadságjogok kiterjesztéséhez vezet az egész bolygón.

Mindezzel a kezdetleges háttérrel, hogyan lehetséges, hogy ma olyan szervezetek, mint a Világgazdasági Fórum (WEF), a nyugati társadalom radikális "nagy visszaállítását" szorgalmazzák, amely a szabad piacokat gazdasági szabályozással bilincseli meg, miközben a hatalmat a központi gazdasági tervezők egy kis nemzetközi koalíciójának kezébe összpontosítja - leginkább a sajátjuk kezébe? 
Hogyan tudna egy olyan jövő ígérete, ahol az emberek "nem birtokolnak semmit és boldogok lesznek", elősegíteni egy szabad és produktív társadalmat - vagy akár egy boldog társadalmat? 

Hogyan biztosíthatná egy olyan jövő, amelyben minden energiát nemzetközi irányító testületek és multinacionális vállalatok irányítanak, az egyének számára a végtelen innováció intézményi építőköveit? 

Hogyan tudnak a gazdák nagyobb és virágzóbb népességet fenntartani, ha a nyugati kormányok továbbra is elfojtják a mezőgazdasági termelést szabályozással és kisajátítással?


A kérdések saját magukat válaszolják meg!

A WEF Világgazdasági Fórum agendája olyan radikálisan antiliberális programokat támogat, mint a mesterséges intelligencia használata az ellenvélemény cenzúrázására, a szólásszabadság szabályozására, sőt az  eszmék törlésére az internetről.

A szénhidrogén-energia, valamint a szarvasmarha- és növénytermesztés ellenőrzésére irányuló elnyomó törekvései elfojtják az emberi innovációt, megfosztva a nyugati embereket attól a képességüktől, hogy alkossanak, feltaláljanak és élelmiszert termeljenek. 

Politikája elárulja a nyugati civilizáció évezredes fejlődését, mivel az egyéni választás és a szabad akarat tiszteletét az emberi tevékenység felülről lefelé irányuló, az erő és a kényszerítés tompa eszközeivel történő irányításával helyettesíti. 

Motivációi alapjában véve vitathatatlanul emberellenesek, mivel minden egyes emberi életet nem kezelnek másként, mint egy központilag irányított társadalmi gépezet részeként manipulálható fogaskerékként vagy inputként. 

Amikor a nyugati embereket egyesekké és nullákká redukálják, amelyeket a WEF társadalmi programozási kódjai a "jobb jövő" érdekében szortíroznak és eltolnak, az építők engedelmeskednek, de már nem alkotnak.
Míg a személyes szabadság felszabadította az emberi elmét és hatalmas nyugati jólétet teremtett, addig a Világgazdasági Fórum központilag irányított gazdasági rendszerre való törekvése szétzúzza a jogokat, elfojtja a kreativitást, és tömegesen szegénységhez és szolgasághoz vezet. 

Támogatói valójában úgy tűnik, hogy leginkább a világjárvány, az éhínség és a félelem kombinációjának felhasználásával akarják központosítani az uralmat a maguk számára.

Annak érdekében, hogy a WEF és globalista szövetségesei meggyőzzék a nyugatiakat, hogy adjanak fel többet és érjék be kevesebbel, a nyugatiaknak egy jövőbeli utópiát ígérnek. Mint minden hasonló hazugság, amelyet valaha a rendkívüli hatalom megszerzésének igazolására mondtak, most is kudarcot vallanak. Végül is egyetlen társadalomnak sem ígértek többet, mint Sztálin 1936-os szovjet alkotmányában - majd bántak velük később annyira aljas módon. 

Az ellenkező állítások ellenére a WEF missziós irányelvei szándékosan visszafordítják a nagyobb emberi szabadság, a társadalmi mobilitás és a szélesebb körben elérhető jólét felé mutató nyugati tendenciákat - vagy azt, amit egy másik korban joggal tekintettek volna valódi, liberális fejlődésnek.

Bár a WEF és testvérszervezetei azt állítják, hogy "megmentik a bolygót", erőfeszítéseik elsősorban a bolygó ellenőrzésére irányuló aljas tervnek tűnnek. 

A "tiszta" energia végül is irányított energia; és minél inkább a központosított kormányok irányítják ezt az energiát, annál teljesebbé válik az egykor szabad piacok központi irányítása. 
 • Ha minden potenciális vállalkozónak először engedélyt kell kapnia az áram felhasználására, mielőtt bármi újat termelne, akkor egyetlen vállalkozó sem tud boldogulni a központi hatóságok áldása nélkül. 
 • Ha minden gyártást "a bolygóra jelentett fenyegetésnek" tekintenek, akkor egyetlen független újító sem tud újítani vagy gazdagságot teremteni anélkül, hogy előbb ne kérné és ne kapná meg a kormány jóváhagyását. Ha a fogyasztóknak megtiltják, hogy bármit is megvásároljanak, ha azt nem hagyják jóvá előzetesen, akkor a szabad piacok ellenőrzött piacokká alakulnak át.
Ha ezt a tendenciát a logikus, de kommunista végkifejletig visszük, a magántulajdon ellentétessé válik az állami célokkal.
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
Már ma is látjuk a magántulajdon baljós felforgatását az úgynevezett ESG (Environmental, Social, Governance) szabványok révén, amelyeket az iparági célok erőltetésére és a szabad piacok manipulálására használnak.
Egyetemes ESG számviteli standardokra van szükségünk: 
https://hbr.org/2022/02/we-need-universal-esg-accounting-standards

Mivel az információ feletti ellenőrzés kezelhetőbbé teszi a piacok feletti ellenőrzést, minél nagyobb gazdasági bizonytalanságot eredményez a piaci manipuláció, annál több cenzúrát fogunk látni

Nemrégiben még egy vezető közgazdász is, aki helyesen állapította meg, hogy az amerikai gazdaság recesszióba került, azt tapasztalta, hogy kutatását az amerikai kormány barátai a Facebookon "tényellenőrzik" és "kijavítják."Ma átnézzük az úgynevezett "Facebook tényellenőrzőket"!
Kik is ők tulajdonképpen 
és kinek dolgoznak? 


Ahol a szabad piacokat támadás éri, ott elkerülhetetlenül támadás éri a szólásszabadságot is. 

A liberalizmus egyéni áldásait nem lehet könnyen leválasztani a politikai testről anélkül, hogy a liberalizmus, mint egész, elkerülhetetlenül meghalna.

Lehet, hogy ma az "éghajlatváltozás", a COVID-19 vagy a "fenntartható élelmiszer-ellátás" a téma, de a kimondott probléma sosem tűnik többnek, mint egy PR-kampány a tömegek megtévesztésére. Mindig csak egy eldobható ürügynek tűnik, amelynek célja, hogy a nyugatiakat elcsábítsa arra, hogy egy kis "elit" csoportnak adják át a hatalmat és az ellenőrzést mindenki más felett. Az emberiség meggyőzése arról, hogy a szabad piacok elkerülhetetlenül valamiféle apokalipszishez vezetnek, egyre inkább úgy tűnik, hogy ez az egyetlen fontos politikai cél. 
.com/static/557a07d5e4b05fe7bf112c19/t/57ceba392e69cf210230e0d6/1434409802334/
Lehet, hogy ez a legördögibb trükk, amit a hatalommal rendelkezők valaha is eljátszottak azokkal szemben, akiknek egyáltalán nincs hatalmuk. A félelmet szakértő módon használják kínzóeszközként, hogy meggyőzzék a nyugati embereket, hogy önként mondjanak le saját szabadságukról.
A fülekbe suttogott ártatlan mantra egyszerű:
Bízz bennünk, emberiség, mi megmentünk téged.
 
A következmény azonban sokkal baljósabb: 
A saját érdekeitek érdekében rá kell venni benneteket, hogy élvezzétek az új láncokat.

Vegyük észre, hogy ahhoz, hogy a Világgazdasági Fórum sikerrel teljesítse a küldetését, hogy minden emberi tevékenységet irányítson, először a nemzetállamok szuverenitását kell megsemmisítenie. 

Miért? Mert, mint fentebb említettük, a liberális nemzetek, amelyek elfogadják a szólásszabadságot, a gondolatszabadságot és a szabad piaci vállalkozást, elősegítik az innovációt és a nagy jólétet. 

Minden olyan nemzet, amelyet nem terhelnek a WEF piaci előírásai, valószínűleg továbbra is virágozni fog, míg azok, amelyeket a "Nagy Újraindítás" béklyójába zárnak, valószínűleg elsorvadnak. Ez az oka annak, hogy a nyugati politikusok olyan keményen dolgoztak együtt, hogy a "Build Back Better" (építsük vissza jobban) javaslataikat az egyes nemzetek szavazó polgárainak kívánságaitól függetlenül erőltessék.

"Vessünk véget az eddigi világnak, de úgy, ahogy mi akarjuk!"

A gazdag szabad nemzetek fenyegetést jelentenek a WEF Új Világrendjére. 


Ha magánbankszámlákat kell lefoglalni a tüntetők megfélemlítése érdekében, akkor az ilyen fenyegetések az ára a behódolás biztosításának. Ily módon a WEF irányított gazdaságra vonatkozó tervei szándékosan visszafordítják a liberális fejlődés évszázadainak fejlődését. A mai politikai vezetők a múltba rántják a Nyugatot.

Először az egyéni szabadságjogok eltűnése tovább folytatódik. 
Aztán a gazdaság legnagyobb motorja, az innováció fog elsorvadni. 
Végül a gazdagság kizárólag egy kis "uralkodó osztály" kisebbségének a kezébe kerül vissza. 

Ez az a jövő, amelyet a Világgazdasági Fórum "haladásként" üdvözöl. 
De ez nem az. 
Ez az emberi rabság receptje.

A teljes cikket fordította és szerkesztette: VilagHelyzete

➽ Kapcsolódó VilagHelyzete.com Cikkek: ➽

👉 Orbán Viktor nyíltan figyelmeztetett ma a háttérhatalom "Agenda 2030" tervére, mely a pandémiánál is rosszabb lesz!

"2030 környékén, amikor mindenfajta nagy átrendeződések lesznek a világban - amiről már most nincs időm beszélni -, de Amerikától az Európai Unióig sok minden történni fog.
Arra a 2030 környéki időpontra, ami minden nemzetet megpróbál majd és komoly, ennél a mostani pandémiánál sokkal nagyobb stressz-teszt alá helyez majd.
Arra a 2030-as időpontra a mi nemzetünknek, a mi nemzeti közösségünknek, ideértve annak a gazdaságát olyan állapotban kell lenni, hogy azokat a kihívásokat majd ott és akkor bírjuk, sőt gyarapodásra tudjuk felhasználni!"

👉 Ezt fogjuk átélni 2023-ig, ha követjük a Világgazdasági Fórum Great Reset TERVÉT, mely nem fog kegyelmezni - TIME Magazine

/A TELJES KÖNYVET innen letölthetitek: COVID-19: The Great Reset /
https://1lib.eu/book/7220811/594470

👉 A Nagy Újraindítás háttérhatalmi TERVE a járvány leple alatt érkezik - THE GREAT RESET - Kötelező tudásanyag!

👉 "Build back better" - Ha ezek mind ugyanazt mondják, akkor tudjuk, hogy megtévesztéssel állunk szemben - A Great Reset új szlogenje

Valójában ez áll a lakástulajdon elleni háború mögött? A háttérhatalmi Great Reset Terv legdurvább fázisa kerülhet sorra

Három történelmi folyamat végjátékának egybeesésével sorsfordulóhoz érkezett az emberi civilizáció - Ernst Wolff előadása a bécsi jövőkonferencián

"Tervszerű pusztítás" - Ernst-Wolff újságíró szakértő előadása a jelenleg is zajló folyamatokról

Vírus-diktátorok és zsarnokok iskolája: A háttérhatalom Great Reset tervének végrehajtását ezen "Fiatal Globális" politikusokra bízták - Klaus Schwab inkubátorából

A háttérhatalom Great Reset Terve - Interjú Dr Hossó Andrea közgazdásszal az Új Világrendről

MONOPOLY - Kié lett a világ 2021-re? - Sokkoló dokumentumfilm magyar felirattal

Bomba erejű leleplezés a világjárványt és diktatúrát ránk szabadító erőkről - David Martin előadása és cikk magyarul

Klaus Schwab már 2016-ban egy mikrochip formájában beültethető, 10 éven belül kötelező globális egészségügyi igazolványt szorgalmazott

👉 Davos dekódolva - A globális végjáték tényfeltáró dokumentumfilm és cikk! A világjárvány még csak a kezdet!

👉 A híres "ÚJ NORMA" teljes dokumentumfilm magyarul - Nem hinnéd el, milyen folyamatok zajlanak a fejünk felett!

➽❗ A JÖVŐ MÁTRIXA és a betervezett járványok - Rockefeller tanulmány és a SPARS-járvány 2025 - 2028

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Legfrissebb fontos YouTube-videó

Flickr Képalbum - Karikatúrák

BRICS_vs_dollar-debt-banks-768x568

Legolvasottabb cikkek az elmúlt 1 évben

Külön ROVAT