Bill Warner: Miért erősebb az iszlám a kereszténységnél - Mohamed útja a dzsihád útja - VilágPolitika

A világ és a társadalom, a politika valós összefüggései mindenkinek

Bill Warner: Miért erősebb az iszlám a kereszténységnél - Mohamed útja a dzsihád útja

Share This

Sok cikkben foglalkoztam már eddig is az iszlám és terrorizmus összefüggéseivel, a bevándorlás és a migráció eszközként való felhasználásával, de a dzshihád-nak - a kafírok (azaz ellenünk) folytatott háborúnak - a mozgatórugóival... Újra Bill Warner kutatóhoz fordulok, hogy segítsen a megértésben. A magyarra fordított és feliratozott összefoglalóját szeretném megosztani veletek, de mindenképp ajánlom a korábbi VilagHelyzete cikkek elolvasását is az iszlám valódi természetéről, amit minden muszlimnak követnie kell, ha 'jó muszlim' szeretne lenni.... (SBG Buddha-VilagHelyezet saját megj.)

Ez az út Mohamed útja. Mohamed útja viszont a dzsihád útja.A keresztényüldözés mindennapos sok iszlám országban. Naponta ölnek meg keresztényeket vallási hovatartozásuk miatt. Bár Ferenc pápa mentegetni próbálja a gyilkosokat: "Nem szeretek az erőszakos iszlámról beszélni, mert (...) vannak erőszakos keresztények (is)" - mondja, de nem lehet a kettőt összemosni.
Mohamed a dzsihádot hirdette, élete utolsó kilenc évében havonta követett el erőszakos tetteket. A muszlim kötelessége pedig a szunnát, Mohamed példáját követni például üldözni a káfirokat.

Ha egy keresztény megöl valakit megszegi a törvényt.
Ha egy muszlim megöl egy keresztényt, beteljesíti azt.

Miért erősebb az iszlám a kereszténységnél - dr. Bill Warner iszlámszakértő matematikus videója, a Politikai Iszlám Tanulmányok Központja Magyarország fordításában.

A videó teljes szöveges anyagát megosztom veletek! Hogy nyomtatásban és későbbi tudásanyagként is felhasználható legyen!dr. Bill Warner: Hogyan lesznek a tények iszlamofóbok?

Az
amerikai liberális nyomtatott média vezérhajója, a The Huffington Post egy muszlim
írója szerint egyetlen muszlimnak sem kell mentegetőznie egyetlen
terrorcselekményért sem. Öt okot is felsorol rá.

De
mit mond minderre a matematikus professzorból lett iszlámkutató dr. Bill
Warner, aki a cikknek szentelt üzenetét nem sokkal az elhíresült brüsszeli
dzsihád után rögzítette? Az alábbi cikkel Bill Warner kutató véleményét
közöljük, de nem kívánunk állást foglalni, inkább önre, az olvasóra bízzuk a
döntéshozatalt.

Az
idézett videóelőadás magyar fordítását a Politikai Iszlám Tanulmányok Központja
magyar képviselője készítette (
fb.com/cspi.hu)
és amely videó beégetett magyar felirattal a Youtube-on a
Leleplező
Magazin Videócsatornán
is megtekinthető. Az eredeti Bill
Warner videó címe: Acknowledge, Don't Apologize,
tinyurl.com/BillADA)

Következzenek
dr. Bill Warner kutatási eredményei:

Észrevették-e
már, hogy a brüsszeli terrortámadás esetében is, mint mindig, ugyanazt halljuk
a médiában: "A muszlimok félnek a megtorlástól", "A muszlimok a
valódi áldozatok."
"Az iszlám a béke vallása", "A muszlimok
elítélik a terrort."
Ez így folytatódik, amíg rá nem jövünk, hogy egy
ismétlődő mintát látunk.

Egy
úriember, aki muszlimnak nevezi magát, azt állítja: öt oka van annak, amiért egy muszlimnak soha nem kell bocsánatot kérnie
a terrorért
(„Why Muslims Should Never Have To Apologize for Terrorism”,
The HuffingtonPost,
tinyurl.com/FiveReasonsHP
).

A
cikket a The Huffington Post munkatársa, Omar Alnatour írta, aki magát muszlimnak,
büszke amerikainak, texasinak, egyetemi hallgatónak, emberbarátnak és leendő
orvosnak is tartja.

Azt
írja: "Mindent megteszek a közösségem" (az umma)
"felemelkedéséért és az országért."
Az ő értékrendje teljesen
világos, mert elsők a muszlimok (a muszlimok közössége az umma), utánuk jön a
nemzet többi tagja.

Itt van az első az öt ok
közül
, amiért szerinte neki nem kell bocsánatot kérnie a
terrorizmusért: az iszlámot "eltérítették" azok, akik hibásan arra
használják, hogy igazolják a szörnyű bűncselekményeiket. Valójában semmi nincs eltérítve,
ha Mohamedet követed. Mohamed dzsihádista volt. Mielőtt dzsihádistává vált
volna, nem sokan tértek át a vallására.

Így
tehát ha Mohamedet követed, nem követsz el bűncselekményt: Mohamed szunnáját követed, amit minden muszlimnak kötelező követnie.
Egy muszlimnak részt kell vennie a dzsihádban, bármilyen nemű erőszakban azért,
hogy az iszlámot terjessze.

Mohamed
rabszolgatartó volt, embereket kínzott, fosztogatott, erőszakos volt és élete
utolsó kilenc évében átlagosan havonta hajtott végre erőszakos cselekedetet.

Ha
muszlim vagy és erőszakos vagy a káfirokkal, a hitetlen gyaur kutyákkal, akkor
dzsihádot folytatsz, azt teszed, amit Mohamed.
Tehát nem "rabolsz el"
semmit. Amire meg szeretném kérni Omar urat, az az, hogy ne kérjen bocsánatot a
terrorért, hanem ismerje el: "ez része a mi iszlám tanainknak".

A
cikk szerzője úgy fogalmaz: "Az én vallásom a békét tanítja." És
ebben olyan biztos, hogy 10.000 dollárt ajánl fel bárkinek, aki olyan verset
talál a Koránban, ami szerint meg lehet ölni ártatlanokat vagy
terrorcselekményeket lehet elkövetni. Engem nem érdekel a 10.000 dollár, amit,
úgy érzem, nehezen is adnál oda.

Viszont
azoknak, akik ezeket a sorokat olvassák, el akarom mondani: ne játsszatok a
Koránnal! Ha valamit bizonyítanotok kell
az iszlámról, nézzétek Mohamedet. Használjátok Mohamed szunnáját.

A
nagy tekintélyű Bukhari hadísz 21%-a,
közel egyötöde a dzsihádnak van szentelve
.
A mekkai Korán 24%-a a dzsihádról szól. Nem létezik olyan erőszakos
tett, amit Mohamed ne hajtott volna végre és minden amit ettől az úriembertől
kérek, hogy ne tagadja ezt le, hanem ismerje el, hogy "Igen, a dzsihád a
doktrinánk része, a dzsihád Mohamed szunnájának része, a dzsihád Mohamed
útja."

Azzal
folytatja, hogy „az iszlám nem jelenti ártatlan
emberek megölését”. Itt a bennfenntes információ: káfirként én nem vagyok
ártatlan.
Miért? Mert visszautasítottam Mohamed prófétát és a Korán
igazságát. Ezért bűnös vagyok, elkövettem az iszlám tagadásának bűntényét.

Azzal
folytatja az író, hogy a muszlimok, mint
vallási csoport, nem terroristák. Lehet, hogy így van, de mint politikai
csoport, megengedett számukra a dzsihád gyakorlása.


Minden
amit én szeretnék ettől az úriembertől, az az, hogy ismerje el a tanokat. Felejtsük
el (értsd: ne okoljuk) a muszlim embereket. De mi van az iszlámmal és az Allah
ügyéért való harccal: mondd azt, hogy egyetértesz azokkal. Ez minden, amit
kérek.

Azt
mondja, hogy a vallása, az iszlám hangosan
kiáll az erőszak ellen. Dehogy áll ki.
Emlékezzünk csak, a medinai Korán
24%-a támogatja a dzsihádot, az Allah ügyéért folyó harcot.

Azt
mondja, a muszlimok elítélik a terrorizmust. Nem érdekel, hogy kik ítélik el a
terrorizmust, csak azt szeretném, hogy felálljanak és azt mondják: az iszlámnak két formája van, a mekkai és a
medinai iszlám és mi bármelyiket gyakorolhatjuk.
DE HA EGY MUSZLIM ELÍTÉLI A DZSIHÁDOT, A TERRORISTA TÁMADÁSOKAT, AKKOR ELÍTÉLI-E MOHAMED DZSIHÁDJÁT IS, ELÍTÉLI-E AZ ALLAH ÜGYÉÉRT VALÓ HARCOT IS?


Az
író leszögezi, hogy a muszlimok a
terrorizmus elleni küzdelem élharcosai
. De amivel harcolniuk kellene, az
Mohamed szunnája, ami a dzsihádot a káfírokkal való bánásmód lehetőségeként
ajánlja fel.

Azt
írja, hogy a muszlimok a terrorizmus legfőbb áldozatai, ezért a terrorizmus nem
lehet iszlám. Ezzel szemben így néz ki az iszlám története: amikor Mohamed
meghalt, legjobb barátja Abu Bakr lett a kalifa. Abu Bakr kalifaként megölte
azokat a muszlimokat, akik nem voltak elég jók muszlimnak. Éppen ezért öli meg
az Iszlám Állam ma is a muszlimokat.

A
Politikai Iszlám Tanulmányok Központja statisztikái szerint (
cspipublishing.com/statistical)
minden dzsihádban megölt káfirra két
megölt muszlim jut
. Tehát amikor muszlimok muszlimokat ölnek a dzsihád
során, az a tisztogató dzsihád.

Ő
azt mondja, neki nincs köze a terrorizmushoz, ne kapcsoljuk őt a terrorizmushoz
csupán azért, mert muszlim. Hát Omar, muszlimként
te ugyanazokat a tanokat követed, ugyanazt a Koránt olvasod, mint egy
dzsihadista. Amikor egy dzsihadista "Allahu akbár"-t kiált mielőtt
megöl valakit, te ugyanazt mondod naponta ötször. A dzsihadistával összeköt
téged Mohamed és Allah.
Ez mind ott van és össze vagy kapcsolva vele akár
akarod, akár nem, ameddig naponta ötször imádkozol és muszlimnak nevezed magad.

Még
egy dologra akarok rámutatni: A cikk szerzője azt írja, orvos lesz. Hadd
kérdezzek valamit. Ha te lennél én és nyilvánosan kiállnál a politikai iszlám
tanai ellen, rábíznád-e magad egy muszlim orvosra? Gondoltál-e már az
"orvosi dzsihád" fogalmára? Én már gondoltam rá, ezért sohasem
engedném, hogy egy muszlim orvos rajtam gyakorolja tudományát.

Egy
utolsó dolog: a The Huffington Post-ban megjelent egész cikk annyira tele van
féligazságokkal hogy nyilvánvaló, hogy Omar Alnatour féligazságokkal vezet meg
minket. Féligazságot mondani az tulajdonképpen hazugságnak is tekinthető. Ez a
cikk, amiről beszéltem, a dzsihád egyik formája: az írás dzsihádja. Tehát úgy
tűnik, van egy fiatal amerikai dzsihádistánk, aki Texasban jár orvosi egyetemre.

dr.
Bill Warner,


politicalislam.comKÖTELEZŐ TUDÁSANYAG: 

Iszlám Állam                                       Róma                                         London

Kapcsolódó korábbi cikkek :

BEVÁNDORLÁS / MIGRÁCIÓ Alternatív Hírek 

BEVÁNDORLÁS / MIGRÁCIÓ VilagHelyzete Cikkek✔ Párizs iszlamizációja figyelmeztetésül kell szolgáljon egész Európa és Magyarország számára
"Nyitott kapukkal - Az európai nemzetek kierőszakolt öngyilkossága.... "


✔ Bevándorlási kérdés igazságai - Afrika csontvázra csupaszítva, kizsigerelve

Hihetetlenül őszinte beszéd a bevándorlási-invázióról az MTA volt elnökétől - Maróth Miklós
Párizs külvárosait már háborús zónává alakították a muzulmán bevándorlók-amit nem mutat a főáramú média
„Franciaországnak vége..." - Almássy Ferenc újságíró a Mélymagyar című műsor vendége
Birmingham utcáin is kezd megjelenni a káosz muszlim vallásháborúk miatt
Kelet-London - Ez már nem a britek földje! Ha nem látnám, nem hinném el....
Multikulti társadalmi felmérés: "Nem akarnak beilleszkedni, ehelyett saját társadalmat építenek"
Soros dollármilliók a "migrációs invázió normaként való elfogadtatására"
A migráns-invázió mögötti igazságokról nyíltan beszél David Icke ebben a videóban (magyar felirattal)
FORRÁS: VILAGHELYZETE.com(SBG Buddha
- VilagHelyzete.com)
JELENLEGI FB-oldal: Facebook.com/VilagHelyzete
Facebook által likvidált oldal: VilagHelyzete.com Awakening The World

Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: Alternativhirek.blogspot.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Legfrissebb fontos YouTube-videó

Flickr Képalbum - Karikatúrák

BRICS_vs_dollar-debt-banks-768x568

Legolvasottabb cikkek az elmúlt 1 évben

Külön ROVAT